Zielony Ład spowoduje redukcję plonów w Polsce o 20 proc.

Autor: Związek Sadowników 26 stycznia 2022 10:03

Zielony Ład spowoduje redukcję plonów w Polsce o 20 proc. Ocenę skutków przeprowadzono na poziomie gospodarstwa, obejmując dziesięć upraw i siedem krajów UE wybranych losowo. / fot. shutterstock

Uniwersytet w Wageningen opublikował „Ocenę wpływu celów zielonego ładu WE 2030 na zrównoważoną produkcję roślinną” Badania obejmują, między innymi , produkcję jabłek.

Zrównoważona produkcja roślinna jest w coraz większym stopniu przedmiotem zainteresowania polityki europejskiej. Strategia ,, od pola do stołu”  i Strategie bioróżnorodności leżą u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu. Celem jest wytwarzanie żywności zdrowej i w sposób przyjazny dla środowiska.

Cel ten stwarza wyzwania zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych.

Opracowano cztery scenariusze:

(1) ograniczenie stosowania i ryzyka pestycydów,

 (2) ograniczenie zużycia i strat składników pokarmowych,

(3) zwiększenie powierzchni pod uprawę ekologiczną

(4) połączenie scenariuszy 1 i 2 r.

Skutki wprowadzenia Zielonego Ładu

Ocenę skutków przeprowadzono na poziomie gospodarstwa, obejmując dziesięć upraw i siedem krajów UE wybranych losowo .

Jeśli chodzi o Polskę w raporcie czytamy między innymi,  że realizacja celów zmniejszenia stosowania pestycydów poskutkuje redukcją plonów: 20% , porównując np. Włochy będzie to 8%.

 Analiza naukowców dotyczyła konsekwencji zmian dla wielkości produkcji upraw w UE, cen rynkowych, handlu międzynarodowego i pośredniego użytkowania gruntów.

Wysnuto następujące wnioski:

    - Ograniczenie stosowania pestycydów będzie miało  znaczący wpływ na poziom plonów, przy przewidywanych stratach plonów między 2% a 30% w zależności od zastosowanego scenariusza

   - Skutki realizacji celów strategii ,,od pola do stołu” w przypadku upraw trwałych, takich jak winogrona, jabłka, owoce cytrusowe, są większe niż w przypadku upraw rocznych, ponieważ uprawy trwałe mają mniej dostępnych opcji ograniczania skutków

   - Straty w produkcji wynikają ze strat w plonach oraz strat jakościowych

   -  Import do UE ma tendencję do wzrostu, podczas gdy eksport UE będzie nadal spadał

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

OWOCE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI