Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek WAPA zaczęło weryfikować europejską prognozę zbiorów jabłek na nadchodzący sezon, która została opublikowana na początku sierpnia podczas Prognosfruit 2022.

Pierwsze szacunki zostały skorygowane w dół ze względu na warunki pogodowe jakie miały miejsce w sierpniu. Fale upałów i susze w niektórych regionach negatywnie wpłynęły na wielkość i wybarwienie części plonu. Zdaniem WAPA wynikające z tego problemy z jakością wpłyną również na procent plonów przeznaczonych do przetworzenia.

Na niższe niż oczekiwano zbiory wpłyną również gwałtownie rosnące ceny energii elektrycznej, które mogą uniemożliwić plantatorom zbieranie części plonów ze względu na nieopłacalne koszty przechowywania oraz niedobór pracowników sezonowych.

WAPA: Zbiory będą mniejsze o 90 tys. ton

Pierwsze wskazania z sadów sugerują, że plon jabłoni w Europie zostanie zmniejszony do 12 076 000 t czyli około 90 000 t mniej niż sierpniowa prognoza, która wynosiła 12 168 000 t.

Większość krajów, z wyjątkiem Polski i Czech, obniża swoje pierwotne szacunki – w szczególności są to Francja, Włochy i Hiszpania.

Mniejsze zbiory jabłek także w USA

Również w USA plony zostały zrewidowane w dół po dorocznej imprezie USApples w Chicago, z szacowanym zbiorem jabłek 4,6 mln ton.

Przy okazji rewizji prognozy WAPA otrzymała informację zwrotną od swoich członków na temat wyzwań dla europejskich producentów na ten sezon.

Brak pracowników i ceny energii uderzają w europejskie sadownictwo

Niedobór pracowników sezonowych jest jednym z problemów, który utrzymywał się od początku pandemii koronawirusa i stał się jeszcze bardziej istotny dla sadowników pracujących z ukraińskimi pracownikami sezonowymi, takimi jak Polska.

Dodatkowym problemem, który się pojawił, jest gwałtownie rosnąca cena energii elektrycznej, która podniosłaby koszty magazynowania jabłek w obiektach przechowalniczych do niezrównoważonego poziomu dla plantatorów.

Część sadowników może być zmuszonych do powstrzymania się od zbierania części ich upraw, aby uniknąć niedogodności ekonomicznych spowodowanych kosztami przechowywania. Także oczekiwany zwrot może być niższy niż ogólne koszty produkcji. Czynniki te stanowią ogromną troskę o ostateczny plon i konkurencyjność producentów i dlatego nawet zagrażają ciągłości działania sektora.

WAPA będzie nadal monitorować rozwój sezonu.