Zapasy jabłek w Polsce w czerwcu niższe niż przed rokiemBank Gospodarki Żywnościowej - 07 lipca 2015 11:46


Według WAPA, zapasy jabłek w Polsce na początku czerwca 2015 r. wyniosły 104 tys. t były o 7,1 proc. mniejsze niż przed rokiem. Był to o 2 pp. mniejszy spadek r/r niż na poczatku maja br. - informują analitycy banku BGŻ BNP Paribas.

Oznacza to, że w samym maju sprzedaż jabłek w Polsce obniżyła się w stosunku do roku poprzedniego o 10,4 proc. i wyniosła 146 tys. t. Mniejszy popyt mógł mieć swoje odzwierciedlenie w wyhamowaniu wzrostów cen jabłek i ich spadku który obserwowany był na przełomie maja i czerwca br.

W monitorowanych przez WAPA krajach Unii Europejskiej łączne zapasy były niższe o 1,2 proc. r/r wynosząc 725 tys. t. Przed miesiącem (początek maja br.) były one jeszcze o 1,2 proc. wyższe w relacji r/r. Istotnie zmniejszyły się zapasy w Niemczech, Włoszech oraz Francji - odpowiednio o 42, 43 i 38 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.