Związek Sadowników nie ustaje w staraniach o przeprowadzenie tzw. wycofania jabłek z rynku i publikuje kwoty, jakie sadownicy otrzymali w ramach wsparcia od ówczesnej Agencji Rynku Rolnego w latach 2014 -2016 a także w roku 2017.

wyplaty 885.jpg
wyplaty 885.jpg

Według danych ARR, Agencja w 2014 wypłaciła  ponad 25,2 mln zł z tytułu tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw w związku  z wprowadzeniem rosyjskiego embarga 

W 2015 r. ARR z tytułu wsparcia wypłaciła  286,2 mln zł .

W 2016 r. ARR wypłaciła -  577 mln zł.

Jak obrazuje powyższy wykres z końca 2016 roku    -  4 transze pomocy to kwota  884,9  mln zł

Następnie w  2017(od stycznia do sierpnia), zgodnie z danymi ARR  w ramach realizacji piątej transzy pomocy wypłacono kolejne  161 330 tys. zł