- Nasze działania zaczynają przynosić efekty. Coraz więcej członków Unii Europejskiej widzi trudną sytuację na rynku owoców i potrzebę wprowadzenia mechanizmów pomocowych. Taką potrzebę dostrzega też sama Komisja Europejska. W ciągu kilkunastu dni możemy spodziewać się konkretnych propozycji ze strony Komisji Europejskiej - informuje ZSRP.

Przypomnijmy, że Związek Sadowników RP za pośrednictwem organizacji rolniczych  i  branżowych  (Copa - Cogeca, Freshfel) zaapelował do Komisji Europejskiej o uruchomienie podobnych działań, jak te z 2014 roku. Postulat został przekazany do  unijnych instytucji, w tym do DG AGRI.

Zwrócono się także do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, aby w ślad za działaniami Związku Sadowników RP nastąpiło także złożenie stosownego wniosku przez Ministerstwo.