Skup wiśni 2022

W tym tygodniu skupy na Mazowszu rozpoczęły zakup wiśni. Jednak nie ma zbyt dużego ruchu w punktach skupu. W rejonie Warki na chwilę obecną skupowane są wiśnie na mrożenie w cenie 2,2 zł/kg, która od początku skupu nie zmieniła się. 

W gm. Jasieniec ceny są nieco wyższe. Wiśnia na kompoty 18+ bez ogonka kupowana jest za 2,5 zł/kg. Wiśnia Groniasta 20 + bez ogonka kosztuje 2,7 zł/kg. Wiśnia typowo przemysłowa (PW) niezmiennie kosztuje 1 zł/kg, zaś wiśnia na mrożenie - 2,3 zł/kg. 

Część zakładów przetwórczych nie rozpoczęła jeszcze skupu wiśni, ponieważ jeszcze przetwarzają porzeczkę. W kolejnym tygodniu powinien się wyklarować szerszy obraz sytuacji na rynku wiśni. 

Niemniej jednak pierwsze ceny wiśni są rozczarowaniem dla producentów. Rosną koszty produkcji i pracy, a cena wiśni oscyluje na podobnych poziomach od kilku lat. 

Zobacz: Wiśnie 2022: Ceny skupu dalekie od oczekiwań