Eksport mrożonych wiśni

- Mrożone wiśnie są jednym z produktów najbardziej dotkniętych pośrednimi efektami wojny. Z danych GUS wynika, że po jej wybuchu tj. łącznie w marcu i kwietniu polski eksport tych produktów zmalał o 33% w relacji rocznej wobec spadku o 12% łącznie w styczniu i lutym, głównie z uwagi na znacząco ograniczoną sprzedaż na Białoruś. Udział Białorusi w polskim eksporcie mrożonych wiśni w 2021 wynosił blisko 19%. Łącznie w 10 miesiącach sezonu 2021/22 wzrósł jednak o 2,5% r/r, z uwagi na dynamiczną sprzedaż na początku sezonu - mówi Mariusz Dziwulski, ekspert banku PKO BP.

Ceny wiśni 2022

Wskazuje, że o cenach wiśni w dużej mierze decydować będzie krajowa podaż. Brak istotnych strat przymrozkowych nie sugeruje istotnych obniżek plonów. Choć zagrożeniem dla zbiorów może być ryzyko suszy oraz wzrost kosztów. Sygnały z rynków zagranicznych oraz poziom cen wiśni mrożonych wskazują na możliwość podwyżek w tym sezonie, mimo osłabionego popytu na rynkach wschodnich. Dla przypomnienia, ceny wiśni w krajowym skupie do przetwórstwa w 2021 zmalały o ok. 18% r/r do 1,80 zł/kg (za IERiGŻ).

- W Serbii sezon skupu wiśni zaczął się cenami wyższymi niż rok wcześniej (za IHS Markit) na co wpłynęły niekorzystne warunki pogodowe – susze. W warunkach sankcji prawdopodobnie większa część produkcji serbskiej zostanie przekierowana na rynki wschodnie, co może zwiększyć przestrzeń do zwiększenia polskiego eksportu do UE. Świadczą o tym zmiany serbskiego eksportu już w pierwszych 4 miesiącach tego roku. Wysyłki do Rosji potroiły się przy zmniejszonym eksporcie do UE. Z danych IHS Markit wynika, że ceny serbskich mrożonych wiśni w maju były o 70% wyższe niż przed rokiem - mówi.

Dodatkowo na Węgrzech utrzymująca się susza i wysokie temperatury, przekraczające znacząco 30 stopni mogą ograniczyć podaż surowca do przetwórstwa o ok. 20% w stosunku do 2021, co także stwarza warunki do oczekiwania wyższych cen również w naszym kraju - dodaje Mariusz Dziwulski.