WAPA: prognoza zbiorów dla europejskich jabłek i gruszek nieznacznie w dółwww.sadyogrody.pl/ fruchthandel - 16 października 2018 14:50


Z powodu wysokich temperatur i suszy w okresie letnim, szczególnie w północnej części Europy, kilku uczestników Prognosfruit zmieniło swoje prognozy dotyczące zbiorów jabłek i gruszek – informuje serwis fruchthandel.de.

Obecne zbiory w całej UE szacuje się na 12,5 miliona ton jabłek. W Niemczech prognoza zbiorów została skorygowana o 6% z 990 000 ton do 934 000 ton. W porównaniu z pierwotnymi przewidywaniami, w Czechach prognozy zmniejszono o 15% do 128 000 ton jabłek, a w przypadku gruszek o ponad 25% do 8000 ton. Francja również nieznacznie obniżyła pierwotną prognozę z 1,5 mln ton do 1,477 mln ton jabłek i 135 000 ton do 134 000 ton gruszek. Włochy potwierdziły prognozę z początku sierpnia, zaś Holandia dopiero dokona aktualizacji. W Polsce plon jabłek może być nawet wyższy niż prognozowano pierwotnie.

Amerykańska firma Apple Outlook zawiadomiła o 4,88 miliona ton jabłek w produkcji amerykańskiej, nieco poniżej pierwotnej prognozy na poziomie 4,914 milionów ton. Kanada przewiduje zbiory jabłek na poziomie 341 249 tony.

WAPA poda bardziej szczegółowe i zaktualizowane dane dla półkuli północnej w listopadzie 2018 r. Ostateczne dane zostaną opublikowane w styczniu 2019 r.