W sezonie 2016/2017 wzrośnie globalna produkcja jabłekFAMMU/FAPA na podstawie: USDA - 21 grudnia 2016 14:00


USDA zaprezentowała najnowsze dane dotyczące produkcji jabłek w sezonie 2016/2017 na świecie. Wstępne dane szacunkowe na wspomniany okres zakładają wzrost zbiorów o 1,2 mln ton do wielkości 77,6 mln ton - informuje FAMMU/FAPA na podstawie: USDA.

Większa globalna produkcja to efekt przede wszystkim większych zbiorów w Chinach - dokładnie o 900 tys. ton. W poprzednim sezonie było to 42,6 mln ton, a w seoznie 2016/2017 to wielkość nawet 43,5 mln ton. O 100 tys. ton mniej niż w poprzednim sezonie wyniosą zbiory w UE 28 – około 12,59 mln ton oraz o 100 tys. ton więcej w USA – 4,64 mln ton.

Wielkość globalnej konsumpcji oszacowano na 65,8 mln ton wobec nieco ponad 65,0 mln ton sezon wcześniej. Oczywiście najwięcej owoców spożyte zostanie w Chinach – 37,88 mln ton oraz w krajach unijnych – 7,5 mln ton. Do przetwórstwa skierowane zostanie około 11,21 mln ton jabłek, a wyeksportowane niecałe 6,6 mln ton. Przy czym najwięcej z państw unijnych – 1,6 mln ton i z Chin – 1,3 mln ton. W przypadku globalnego importu – oszacowano na 6,2 mln ton, a najwięcej jabłek jak zawsze zakupi Rosja – ponad 0,7 mln ton.