Ochrona truskawki w uprawie tunelowej

W uprawie tunelowej z odmianą Flair kończy się zbiór owoców. Zostały wykonane dwa zabiegi preparatem Switch w dawce 0,8 kg/ha przeciwko szarej pleśni. Na roślinach nie ma objawów choroby. Po zbiorach warto wykonać lustracje pod kątem  mączniaka. W ochronie plantacji przed tą chorobą można zastosować Topas w dawce 0,5 l/ha. Plamistości liści czy antraknozę zwalcza Scorpion w dawce 1 l/ha.

Warto zwrócić uwagę także na przędziorki i roztocza. W celu ich zwalczania można zastosować preparaty oparte na milbemektynie lub środki zawierające abamektynę.

W uprawie tunelowej odmian powtarzających trwa jeszcze kwitnienie i wykształcanie się owoców. Pierwsze owoce wkrótce zaczną się wybarwiać. Kontrować należy zdrowotność roślin pod kątem szarej pleśni. W przypadku zagrożenia zaleca się aplikację preparatu Switch w dawce 0,8 kg/ha. Do końca fazy dojrzewania owoców w program ochrony można włączyć Geoxe 0,5 kg/ ha.

Truskawki gruntowe – kluczowe zabiegi w ochronie

Na plantacji truskawki gruntowej odmiany Azja z racji wysokich temperatur  i braku opadów, dużym problemem okazał się kwieciak. Zabiegi przeciwko temu szkodnikowi były bardzo ważne – mówi Radosław Ptaszek.

W tym momencie mamy zmianę pogody, długi okres wilgotności. Ryzyko infekcji szarej pleśni jest bardzo wysokie. Podczas wykonywania oprysku oprócz aspektów technicznych należy uwzględnić przede wszystkim dobór odpowiednich rozwiązań.  W ochronie truskawki przed Botrytis cinerea bardzo dobrze sprawdza się preparat Switch w dawce 0,8 kg/ha. 

Ochronę truskawek warto opierać na całej palecie dostępnych substancji czynnych, żeby zminimalizować problem powstawania odporności na stosowane fungicydy.