UOKiK sprawdzi czy nie doszło do zmowy cenowej na rynku owoców miękkichwww.sadyogrody.pl/ KRIR - 30 czerwca 2020 13:45


Na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych minister rolnictwa wystąpił 26 czerwca 2020 r. do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie zostały naruszone zasady konkurencji, w szczególności w odniesieniu do agrestu.

W wystąpieniu MRiRW napisano: "Mając na uwadze, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) w zakresie kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozostaje prowadzenie postępowań antymonopolowych oraz wydawanie decyzji w zakresie praktyk ograniczających konkurencję, polegających m.in. na zawieraniu porozumień ograniczających konkurencję, przekazuję w załączeniu pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 18 czerwca 2020 r., z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych działań w celu zbadania czy zachowania przedsiębiorców działających na rynku owoców miękkich, w tym agrestu, nie naruszają zasad konkurencji (ustalanie zaniżonych cen skupu - zmowa cenowa) i poinformowanie mnie o ich wynikach."

Przypominamy, że w tym roku agrest skupowano po cenach  50 groszy za kilogram (podobnie jak w roku 2019).

Poinformowano także, że wiele firm skupujących agrest na terenie województwa lubelskiego sprzedaje go dalej na rynki zachodnie, gdzie zapotrzebowanie na ten owoc jest ogromne. Rolnicy zwracali uwagę, że cena skupowa jest nieadekwatna do ceny dalszej sprzedaży agrestu, która dochodzi nawet do 3,00 zł za kilogram.