Przy obecnych kosztach założenia i prowadzenia jakiejkolwiek plantacji dobór odmian powinien być jeszcze bardziej precyzyjny: należy barć pod uwagę również specyficzne wymagania glebowe i żywieniowe, łatwość zbioru oraz odporność na choroby i zmienne warunki pogodowe. Tematyka doboru odmian do deserowej uprawy malin, zarówno w uprawie tunelowej jak i na odkrytej plantacji, zostanie dokładnie omówiona w panelu wykładowym podczas IV Kongresu Jagodowego, który odbędzie się 4 lutego 2022 w Mszczonowie (https://doradcajagodowy.pl/kongres-2022/).

Jaką odmianę truskawki posadzić?

Rokrocznie pojawia się od kilku do kilkunastu nowych kreacji odmianowych truskawki. Część z nich na stałe wpisuje się w dobór rodzimych nasadzeń, większość z czasem odchodzi w niepamięć. Ocena przydatności odmian w Polskich warunkach klimatycznych oraz akceptacji przez konsumenta trwa kilka lat. Najlepszym przykładem są hity nasadzeniowe ostatnich sezonów- odmiany Rumba i Asia. Obecne prace hodowlane ukierunkowane są na tworzenie linii hodowlanych odpornych na określony stres biotyczny lub abiotyczny oraz cechujące się atrakcyjnymi walorami smakowymi.

Najpopularniejsze odmiany malin na nowy sezon

Zagadnienie dotyczące aktualnych trendów w nasadzeniach truskawek, nowościach odmianowych oraz ich preferencjach żywieniowych i klimatyczno-glebowych omówią Izabela Witczak (Boryna), Joanna Jagła (Niwa Hodowla roślin Jagodowych) oraz Dariusz Bujak (De Kemp).

Nowa, wczesna odmiana Twsit (De Kemp) - owoce z pierwszego zbioru/ fot. Doradca Jagodowy
Nowa, wczesna odmiana Twsit (De Kemp) - owoce z pierwszego zbioru/ fot. Doradca Jagodowy

Na jakie odmiany borówki powinni postawić młodzi plantatorzy?

Analizy nasadzeń gatunków sadowniczych wskazują na rosnącą stale powierzchnię uprawy borówki amerykańskiej. Trendowi temu towarzyszy poszukiwanie odmian o odpowiednim potencjale i jakości owoców, dojrzewające poza tradycyjnym szczytem zbiorów borówki, czyli tzw. „górką Bluecropową”. Z analiz ekonomicznych dr inż. Dariusza Paszko (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) wyraźnie wynika, iż odpowiedni dobór odmian dojrzewających poza głównym okresem zbiorów może zapewnić plantatorowi zadowalający dochód (rys. 1).

Zagadnienie podstawowych wymogów technologicznych, doboru odmian oraz niuansów w uprawie borówki amerykańskiej dla nowo zakładanych plantacji podczas Kongresu Jagodowego 2022 przedstawi mgr inż. Aneta Koter (Gospodarstwo Szkółkarskie Koter)-wieloletni praktyk uprawy borówki amerykańskiej.

Czas postawić na porzeczkę deserową?

Zdaniem specjalistów zajmujących się rynkiem owoców deserowych stoimy u progu konieczności wzrostu podaży owoców porzeczki w jakości deserowej z rodzimych upraw. Zainteresowanie konsumentów, a tym samym odbiorów handlowych, porzeczką deserową rokrocznie wzrasta. Pojawienie się profesjonalnych plantacji deserowej uprawy porzeczki (czerwonej, czarnej i białej) o odpowiednich parametrach jakościowych jest kluczem do zwiększenia spożycia tego gatunku. Tematykę podstawowych wymogów technologicznych oraz doboru odmian do deserowej uprawy porzeczki przedstawi dr inż. Piotr Baryła (UP Lublin), prezes Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek.

Serdecznie zapraszamy na IV Kongres Jagodowy, który odbędzie się 4 lutego 2022 w Mszczonowie (https://doradcajagodowy.pl/kongres-2022/).