Według wstępnych szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec(Destatis), spodziewana wielkość zbiorów truskawek w Niemczech w 2022 r. wyniesie około 91 300 ton. To najniższe zbiory od 1998 roku, kiedy zebrano 81 500 ton truskawek.

Oczekuje się zatem, że tegoroczne zbiory będą o 5% niższe niż i tak już bardzo niskie zbiory truskawek w 2021 r. W latach 2016-2021 średnie zbiory wyniosły 115 600 ton.

Jednym z powodów tego rozwoju jest zmniejszenie powierzchni upraw truskawek na wolnym powietrzu do około 9700 hektarów w całym kraju.  W porównaniu do 2021 roku jest to spadek o 9%. Innym powodem może być spadający popyt na truskawki rodzimej produkcji.