Sadownicy z różnych regionów kraju zgłaszają znacznie mniejszą liczbę kwiatów na jabłoniach niż w latach poprzednich. Plantatorzy oceniają, że wysokie temperatury z sierpnia ubiegłego roku nie przyczyniły się do powstania tegorocznych pąków. Od września do października prawie codziennie padało, co uniemożliwiało stosowanie nawozów w sadach.

Poza tym szczególnie duży wpływ miał mróz i grad. W Chinach nadal usuwane są stare plantacje i sadzi się nowe, młode sady co również będzie miało negatywny wpływ na tegoroczną wielkość plonów.

Oczekuje się, że w 2022 r. produkcja spadnie o około 30%. Będzie to prawdopodobnie rok z najmniejszą produkcją jabłek w Chinach w ostatnich latach. W związku z tym cena tych owoców może być wysoka.