Technologie uprawy truskawek podczas Warsztatów z Doradcą Jagodowym (zdjęcia)www.sadyogrody.pl - 09 sierpnia 2019 11:13


Podczas Letnich Warsztatów Truskawkowych zorganizowanych przez zespół Doradcy Jagodowego 4 sierpnia w Czerwińsku nad Wisłą, omówiono najważniejsze problemy agrotechniczne w uprawie truskawki gruntowej w bieżącym sezonie. Poruszane tematy dotyczyły m.in. presji ze strony dobrze znanych i całkiem nowych szkodników oraz zagadnień związanych z inicjacją pąków kwiatowych truskawki na kolejny sezon. Warsztaty składały się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej z pokazem maszyn.

Podczas warsztatów plantatorzy truskawki zapoznali się z zaleceniami nawozowymi oraz programem ochrony w bieżącym oraz przyszłym sezonie wegetacyjnym.

Część wykładowa rozpoczęła się od wystąpienia dr Dariusza Paszko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prelegent omówił ekonomiczne aspekty produkcji truskawki, wskazując główne kierunki zbytu i przeznaczenia owoców z uwzględnieniem cen oraz kosztów produkcji, a tym samym opłacalność produkcji dla plantatorów w ostatnich latach. Pokusił się także o prognozy dalszego rozwoju tego rynku na przyszły sezon.

Albert Zwierzyński z firmy Doradca Jagodowy w swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że presja chorób grzybowych na plantacji truskawki gruntowej zależy w dużym stopniu od przebiegu pogody w sezonie wegetacji. W wielu regionach kraju problemem okazała się w tym roku antraknoza i szara pleśń. Analizując wykresy plantatorzy prześledzili newralgiczne momenty, kiedy grzyb Botrytis cinerea infekował rozwijające się kwiaty. Objawy szarej pleśni obserwowano na odmianach truskawek z upraw niedostatecznie chronionych w okresie zbiorów.

Warunki pogodowe w bieżącym sezonie sprzyjały występowaniu szkodników m.in. przędziorka chmielowca, roztocza truskawkowca, kwieciaka malinowca i wciornastków – o czym informował prof. Gabriel Łabanowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Przypomniał także o kilku zapomnianych szkodnikach na naszych plantacjach, a mianowicie o nicieniach i mączliku wiciokrzewowym, który coraz częściej pojawia się polach truskawkowych i w najbliższych latach może stanowić poważne zagrożenie w uprawie.

Prof. dr hab. Włodzimierz Lech oraz mgr Joanna Jagła z firmy Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o., wyszczególnili kluczowe czynniki wpływające na zawiązanie pąków kwiatowych truskawki w sierpniu i wrześniu, a ostatecznie na wielkość plonu w kolejnym sezonie.
Jak wygląda uprawa truskawek, malin i borówek w Holandii? Czy warto śledzić trendy uprawowe z tego kraju? Swoimi spostrzeżeniami z wizytacji 11 gospodarstw specjalizujących się w produkcji owoców jagodowych podzielił się dr hab. Zbigniew Jarosz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, współwłaściciel firmy Doradca Jagodowy. Omówił między innymi przydatność holenderskiej odmiany truskawki – Allegro do uprawy w polskich warunkach oraz podał praktyczne wskazówki odnoście nawożenia plantacji i sposobów ochrony. Odmiana Allegro cieszy się coraz większym zainteresowaniem plantatorów truskawek.

W trakcie części pokazowej plantatorzy mieli okazję sprawdzić i porównać kondycję roślin zgromadzonych w kolekcji odmian truskawek m.in.: Sibilla, Aprica, Rumba, Sensation, Quicky i Lofty. Specjaliści z firmy doradczej informowali o zastosowanych programach nawożenia i ochrony w bieżącym oraz przyszłym sezonie wegetacyjnym.

Na 9 ha plantacji w Czerwińsku nad Wisłą, nadzorowanej przez zespół Doradcy Jagodowego, prezentowano prawidłowe pobieranie prób do analiz glebowych. W trakcie spotkania odbył się pokaz przygotowania stanowiska pod uprawę truskawek z aplikacją preparatu Basamid i maszyny firmy Agrotim. Dużym zainteresowaniem zgromadzonych plantatorów cieszył się pokaz zakładania plantacji truskawek z sadzonek doniczkowanych i sadzonek typu frigo (ze szkółki De Kemp) na uformowanym uprzednio podwyższonym zagonie jednorzędowym okrytym czarną folią.