W siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -106 mm. Deficyt wody dla roślin uprawnych występował w całym kraju, a suszę stwierdzono na terenie 14 województw kraju.

Susza stwierdzona w truskawkach

Susza rolnicza wystąpiła w uprawach truskawek. Notowano ją w 79 gminach (3,19% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 4,68 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania.

susza truskawki.png
susza truskawki.png

Susza w krzewach owocowych

Susza rolnicza wystąpiła w uprawach krzewów owocowych. Notowano ją w 356 gminach (14,37% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 9,45 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania.

Susza w uprawach warzyw

Suszę notowano również w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 103 gminach (4,16% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 1,05 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania.

Susza w warzywach.png
Susza w warzywach.png

Susza w drzewach owocowych

Suszę rolniczą w tym okresie odnotowano również w uprawach drzew owocowych. Notowano ją w 52 gminach (2,10% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 0,52 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania.

Temperatura tegorocznego maja była zróżnicowana. Najcieplej było w Polsce południowej i południowo-zachodniej, gdzie notowano ponad 15oC, na tym terytorium było cieplej od normy o 0,5-1,5oC. Na północ od tego obszaru temperatura była już niższa, wynosząca od 14 do 15oC (ale wyższa od normy o ok. 0,5oC). W kierunku północno-wschodnim temperatura powietrza ulegała stałemu obniżeniu, w środkowej części kraju na dużej powierzchni notowano od 12 do 14oC (chłodniej było od normy od 0 do 0,5oC),
a w północnych rejonach Polski było najzimniej od 10 do 12oC, chłodniej od normy
o 1-2oC.

Tegoroczny czerwiec był ciepły. Najcieplej było na Polesiu Lubelskim, w Kotlinie Sandomierskiej, na Nizinach: Mazowieckiej, Wielkopolskiej, Śląskiej oraz na Pogórzu Sudeckim i Karpackim od 19 do ponad 20oC (cieplej było od normy wieloletniej od 2 do 3oC). Na północ od tego obszaru temperatura była już niższa, wynosząca od 18 do 19oC, najchłodniej było na Pojezierzu Mazurskim i Pomorskim od 16 do 18oC, jednakże i na tych terenach było cieplej od normy od 1,5 do 2oC.

W pierwszej dekadzie lipca na Pojezierzu Pomorskim notowano tylko od 14 do 17oC. Najcieplej było na Polesiu Lubelskim oraz we wschodniej części Pogórza Karpackiego ok. 19oC. Na pozostałym, zdecydowanie największym terytorium Polski, temperatura wynosiła od 17 do 19oC. W drugiej dekadzie tego miesiąca najchłodniej było w północno-wschodniej i wschodniej części kraju od 17 do 18oC. Im dalej w kierunku południowo-zachodnim tym było cieplej, na Pogórzu Sudeckim oraz na Nizinie Śląskiej notowano ponad 20oC.