Susza w truskawkach i krzewach owocowych

Autor: IUNG 07 czerwca 2022 10:35

Susza w truskawkach i krzewach owocowych Susza postępuje. Deficyt wody w uprawach truskawek i krzewów owocowych/ fot. materiały własne

Susza rolnicza dotknęła upraw truskawek w 21 gminach w Polsce, natomiast suszę na plantacjach krzewów owocowych odnotowano w 2 gminach w kraju.

UNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -76 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 12 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 III-20 V).

IUNG: Susza rolnicza na terytorium Polski

Deficyt wody dla roślin uprawnych nadal występował w całym kraju. Największe niedobory wody notowano na terenach Pojezierza Wielkopolskiego od -140 do -149 mm. Nieco mniejszy deficyt wody od -120 do -139 mm występował na Pojezierzach: Wielkopolskim, Słowińskim, Pomorskim oraz Mazurskim, na Nizinie Wielkopolskiej oraz na Żuławach i Kujawach. Na dużym obszarze Polski północno-wschodniej oraz na Polesiu Lubelskim niedobory wody wynosiły od -100 do -119 mm. Natomiast na południowo-wschodnim obszarze kraju niedobory te były mniejsze od 0 do -100 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w drugim okresie raportowania, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski.

Susza rolnicza- w jakich województwach

Susza rolnicza występowała na terenie województw:

- Wielkopolskiego, Lubuskiego, Kujawsko-pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Pomorskiego, Łódzkiego, Warmińsko-mazurskiego, Dolnośląskiego, Mazowieckiego.

W drugim okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 146 gminach. Poza tym susza wystąpiła także w uprawach zbóż ozimych, truskawek i krzewów owocowych.

Susza w uprawach truskawek i krzewów owocowych

Suszę rolniczą w okresie sześciodekadowym odnotowano w uprawach truskawek w 21 gminach (0,85% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,04 gruntów ornych kraju.

IUNG susza w uprawach truskawek.png

Jeszcze niewielkim stopniu susza dotknęła upraw krzewów owocowych. IUNG suszę rolniczą w tych uprawach odnotował w 2 gminach w Polsce.

IUNG susza w uprawach krzewów owocowych.png

Tegoroczny kwiecień był chłodny, we wschodniej i północnej Polsce notowano temperaturę od 4 do 7oC, jedynie na zachodnich obszarach było nieco cieplej od 7 do 8oC. W ponad połowie terytorium kraju w: południowej, południowo-wschodniej oraz wschodniej części Polski było zimniej od średniej wieloletniej temperatury o 2-3oC a na pozostałym obszarze od jednego do dwóch stopni.

Temperatura tegorocznego maja była zróżnicowana. Najcieplej było w Polsce południowej i południowo-zachodniej, gdzie notowano ponad 14oC (w pierwszej i trzeciej dekadzie miesiąca) oraz od 15 do 16oC w drugiej dekadzie. Na północ od tego obszaru temperatura była już niższa, wynosząca od 12,5 do 14oC (w pierwszej i trzeciej dekadzie) i od 12 do 15oC w drugiej dekadzie. W kierunku północno-wschodnim temperatura powietrza ulegała stałemu obniżeniu i na krańcach tego obszaru osiągała od 9 do 11oC.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

OWOCE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI