W ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -111,9 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski.

Susza rolnicza występowała na terenie województw:

1. pomorskiego,
2. zachodniopomorskiego,
3. wielkopolskiego,
4. mazowieckiego,
5. kujawsko-pomorskiego,
6. śląskiego,
7. warmińsko-mazurskiego,
8. lubelskiego,
9. podkarpackiego,
10. łódzkiego,
11. świętokrzyskiego,
12. lubuskiego,
13. opolskiego,
14. podlaskiego,
15. dolnośląskiego,
16. małopolskiego.

Suszę notowano w uprawach krzewów owocowych. Notowano ją w 791 gminach (31,93% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 16,99 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 9,99% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 7,49 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). 

Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych:

230147713_349309746683674_2627156120014367548_n.png
230147713_349309746683674_2627156120014367548_n.png