Eksport borówki w czerwcu 2022 r. wyniósł 426 ton, o 13% mniej rok do roku . Z czego 400 ton trafiło do Rosji.

Niskie ceny gruzińskich borówek

Według obserwacji cen EastFruit, ceny borówki w Gruzji spadły z 6,80 EUR/kg na początku czerwca do 2,70 USD/kg na początku lipca, głównie w wyniku większej podaży i konkurencji zarówno na rynku lokalnym, jak i rosyjskim.