Rynek jabłek - zapasy, ceny i perspektywyAneta Gwara-Tarczyńska / www.sadyogrody.pl - 13 lutego 2020 13:20


Sytuacja na rynku jabłek wydaje się być stabilna. W porównaniu do zeszłego sezonu ceny jabłek są zadowalające dla sadowników, jednak wielu z nich decyduje się na dalsze przechowywanie jabłek w oczekiwaniu na lepsze oferty. Czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach i jak obecnie kształtuje sytuacja na rynku jabłek? Zapraszamy do zapoznania się z analizą.

Zapasy jabłek według WAPA

Jak wskazują dane WAPA w styczniu zapasy jabłek w Polsce wynosiły 835 tys. ton i w ciągu miesiąca – od grudnia 2019 do stycznia 2020 – zmniejszyły się o 292 tys. ton. Rok wcześniej zapasy jabłek były duże większe i wynosiły ponad 1,4 mln ton, jednak nie powinniśmy sugerować się danymi z tamtego okresu, ponieważ zbiory w 2018 r. były absolutnie rekordowe. Jak wskazują dane WAPA zapasy jabłek zbliżone do tegorocznych były w styczniu 2018 roku i wynosiły 851 tys. ton.

W polskich chłodniach na dzień 1 stycznia 2020 roku najwięcej było jabłek odmiany Idared (160 tys. ton), Szampion (110 tys. ton) oraz Golden Delicious i Red Jonaprince (po 100 tys. ton).

Warto wspomnieć, że w ciągu miesiąca – od grudnia 2019 do stycznia 2020 – najbardziej zmniejszyły się zapasy jabłek odmiany Idared i Red Jonaprince (po 50 tys. ton). O 40 tys. ton mniej odnotowano jabłek odmiany Szampion, zaś Gali o 35 tys. ton.

Rynek i ceny

Ceny jabłek w tym sezonie powinny być zadowalające dla sadowników. W ostatnim czasie zauważyć można było delikatny ich wzrost, co skłoniło część producentów jabłek do dalszego przechowywania owoców w oczekiwaniu na jeszcze wyższe stawki. Jak udało nam się dowiedzieć na Mazowszu ceny jabłek deserowych w zależności od odmiany i jakości wahają się między 1,3-1,9 zł/kg. Jedną z tańszych odmian jest Idared. Nieco więcej otrzymać można za Goldena, Galę czy Ligola. Jednak jak powiedział nam jeden z sadowników, ostatni wzrost cen był bardzo powolny, ponieważ eksport funkcjonuje w małym stopniu. Większość jabłek trafia do polskich marketów.

Na jednej z internetowych grup sprzedażowych znaleźliśmy ogłoszenie dotyczące kupna jabłek na sortownię wystawione przez grupę producentów z Belska Dużego. Grupa proponuje 1,6 zł/kg za odmianę Prince 70-90mm  i 1,5 zł/kg za jabłka tej odmiany o wielkości 90+. Za Mutsu 75+ otrzymać można 1,6 zł/kg, a za Ligola 70+ 1,7 zł/kg. Jonagored 70+ ceniony jest za 1,6 zł/kg, Gala Must 65+ 1,7 zł/kg, Red Chief 70+ 1,75 zł/kg, Champion 70+ 1,6 zł/kg, a Golden 67+ 1,6 zł/kg.

Droższe są jabłka odmiany Alwa 65+ 2,2 zł/kg i Empire 55+ 2,2 zł/kg. Jak wynika z informacji zamieszczonej na grupie sprzedażowej podane ceny są cenami netto.

Rynki hurtowe – Bronisze

Wysokie są ceny jabłek na rynku hurtowym w Broniszach – jak wskazują oficjalne dane wahają się między 1,9 a 4,66 zł/kg.

Odmiany takie jak Gala, Red Chief i Rubinstar sprzedawane są za 1,9-2,5 zł/kg. Za Ligola i Goldena otrzymać można 2-3 zł/kg. Odmiana Alwa wyceniana jest na 1,9-3 zł/kg. Jedną z droższych odmian na tym rynku jest Cortland – 3,66-4,66 zł/kg.

Nieco niższe stawki można otrzymać za Empire 2,85-3,66 zł/kg. Jonagoldy i Jonagoredy sprzedawane są w podobnych cenach – odpowiednio 1,9-2 zł/kg i 1,9-2,2 zł/kg. Stosunkowo wysokie są ceny Loba – 3-3,66 zł/kg - i Szarej Renety – 3-4 zł/kg. Szampion sprzedawany jest za 1,9-2,55 zł/kg.

Perspektywy 

Trudno jednoznacznie określić perspektywy na kolejne tygodnie i miesiące. Optymiści wierzą w rozkręcenie się eksportu i dalszy wzrost cen, zaś pesymiści straszą kiepską jakością przechowywanych jabłek. Jak mówi Mariusz Dziwulski, analityk rynków rolnych banku PKO BP, na postawie niepełnych danych Eurostatu, można szacować, że polski eksport jabłek w okresie lipiec-listopad 2019 zmniejszył się o 11-14% r/r, co przy relatywnie wyższym spadku krajowej produkcji (-25% r/r wg GUS) wzmacniało presję na ceny po stronie podaży. - Przy spadku dostaw do UE, wzrastała, choć przy malejącej dynamice, sprzedaż do krajów pozaunijnych (+32% r/r), w szczególności do Egiptu i Białorusi. Dane WAPA wskazują dodatkowo na wysoką sprzedaż jabłek w Polsce również na przełomie roku. W grudniu 2019 r. upłynniono rekordowy, jak na ten miesiąc, wolumen zapasów jabłek w kraju – 292 tys. t, tj. większy o 26% r/r. - komentuje. 

- Zapasy jabłek w Polsce na początku stycznia 2020 r. ukształtowały się na poziomie 835 tys. t (spadek o 43,4% r/r wobec -33,9% r/r w grudniu 2019), tj. najniższym od 2011 r. Szybsza sprzedaż skutkowała wzrostem dynamiki cen tych owoców w pierwszych tygodniach 2020 r. Według IERiGŻ-PIB (za MRiRW) na początku lutego ceny skupu jabłek były ponad 2-krotnie wyższe niż przed rokiem. Dalsze podwyżki cen możliwe są przy utrzymaniu wysokiego tempa sprzedaży jabłek, co będzie uwarunkowane popytem na rynkach wschodnich, w szczególności na Białorusi. Znacząca, w zakresie zmian krajowych zapasów w kolejnych miesiącach, może okazać się jakość zmagazynowanych w bieżącym sezonie owoców - tłumaczy ekspert.