Omawiano między innymi mechanizm wycofywania owoców. Zarówno  w Polsce i na forum unijnym rośnie poparcie dla tej formy pomocy.

Wycofanie jabłek z rynku 

Prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski zapowiedział ze swojej strony kolejne działania w celu budowania politycznego poparcia dla wspomnianych rozwiązań.

W najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. Wprowadzenie mechanizmu i jego ostateczna forma będą zależały od skuteczności działań polskiego Ministra Rolnictwa.