Raport UE: Niskie zbiory powodem stabilnych cen jabłekKomisja Europejska - 23 listopada 2020 14:14


Komisja Europejska monitorując sytuację cenową i perspektywy rynkowe towarów rolnych i żywności opublikowała raport dotyczący rynku jabłek w Europie.

- W obecnie trwającym roku handlowym ceny jabłek utrzymują się na stałym poziomie powyżej historycznego okresu odniesienia, zgodnie z oczekiwaniami. Stabilne ceny to efekt „małych” zbiorów. Chociaż rynek świeżych produktów ma się dobrze, obserwuje się pewne napięcia na rynku jabłek do przetwórstwa; stosunkowo wyższy jest udział jabłek niższej jakości lub uszkodzonych w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych, które mogą trafić tylko do przemysłu, zwłaszcza w Polsce - czytamy w raporcie.

WAPA/Prognosfruit dostarczyło prognozy produkcji dla 21 państw członkowskich. Przewiduje się, że wielkość zbiorów w 27 krajach UE wyniesie około 10 585 tys. ton. Wielka Brytania reprezentuje około 2 procent upraw w UE-27.

- Mamy przesłanki wskazujące na jeszcze mniejsze plony w Polsce, niż początkowo zakładano, z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych i braku wystarczającej siły roboczej z powodu kryzysu sanitarnego - podaje raport.

Wielkość nowych zbiorów jest o 1 procent niższa od poprzednich „niskich” zbiorów i o 7 procent niższa od średniej referencyjnej z 5 lat.

W sezonie 2019/2020 poziom zapasów był niski (15 procent poniżej średniej referencyjnej z 5 lat w dniu 1 lipca 2020 roku).

Biorąc pod uwagę niewielkie ilości oczekiwane w przypadku nowych zbiorów, zapasy powinny pozostać na niskim poziomie w trakcie obecnego roku handlowego.

Pełny raport dostępny TUTAJ.