Copa-Cogeca to organizacje reprezentujące unijnych rolników. Ich członkiem jest m.in. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Strategia "Od pola do stołu" i jej wpływ na  rolnictwo

W Parlamencie Europejskim w ubiegłym tygodniu odbyło się wysłuchanie publiczne na temat wpływu strategii "Od pola do stołu" na rolnictwo i systemy żywnościowe. Podczas spotkania, któremu przewodniczyli szef Komisji Rolnictwa PE Norbert Lins i szef Komisji Środowiska Pascal Canfin, swoje raporty na ten temat przedstawili m.in. eksperci z Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych oraz Wagenigen University.

Zdaniem Linsa, analizy, które już zostały zrobione są bardzo przydatne, gdyż dają możliwość zapoznania się z różnymi punktami widzenia, ale konieczna jest ocena wpływu nowej polityki rolnej z Komisji Europejskiej.

Z raportu Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) wynika, że wprowadzenie Zielonego Ładu w rolnictwie doprowadzi do 12 proc. spadku produkcji rolniczej oraz wzrostu cen żywności o 17 proc. Jednocześnie poważne zakłócenia czekają handel zagraniczny, szacowany jest 20 proc. spadek eksportu z UE oraz 2 proc. wzrost importu. Zdaniem amerykańskich ekspertów rolnicze dochody w UE spadną o 16 proc.

Przez Zielony Ład  w Polsce produkcja jabłek spadnie o 50 proc.

Do podobnych wniosków dochodzą naukowcy z holenderskiego Wagenigen University. Ich zdaniem Zielony Ład, który zakłada znaczące redukcję stosowania pestycydów i nawozów doprowadzi do obniżenia produkcyjności i znacznych strat w plonach. W jednym z możliwych scenariuszy mówi się, że w Polsce produkcja jabłek spadnie o 50 proc., rzepaku - o 18 proc., buraków cukrowych - 23 proc., a chmielu - o 16 proc.

W przypadku produkcji zwierzęcej osiągnięcie celów Zielonego Ładu może prowadzić do zmniejszenia pogłowia zwierząt rzędu od 10 do 15 proc.

Potrzebna jest ocena jak Zielony Ład wpłynie na europejskiej rolnictwo

Zdaniem Copa-Cogeca potrzebne jest jedno kompleksowe badanie dotyczące wpływu proponowanych zmian na europejskiej rolnictwo. A nie jak proponuje Komisja Europejska seria badań dotyczących różnych celów.

Badania wpływu każdej propozycji legislacyjnej oddzielnie nie dadzą żadnego wglądu w to, co naprawdę wydarzy się jutro w naszych gospodarstwach, w importowanych kontenerach, na rachunkach finansowych i co stanie się z cenami, które ludzie widzą na półkach sklepowych. Jeśli Komisja Europejska jest w stanie określić tak ambitne cele to powinna być także w stanie ocenić ich wpływ argumentuje przewodniczący grupy roboczej "Wołowina" Copa-Cogeca Jean-Pierre Fleury.

Organizacje skupione w Copa-Cogeca zwracają uwagę, że jest coraz mniej czasu, gdyż nowa, zielona Wspólna Polityka Rolna ma wejść w życie już 1 stycznia 2023 r. Najbliższe miesiące będą więc decydujące.