Podczas tegorocznego Prognosfruit, Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek (WAPA) przedstawiło prognozy dotycząca europejskich zbiorów gruszek na 2020 rok. Analizując raport w stosunku do ubiegłego roku widzimy, że możemy liczyć na 12% wzrost plonu, określony przez ekspertów jako "umiarkowanie wysoki".

Całkowity plon gruszek w Europie w 2020 r. osiągnie poziom 2 199 000 ton. Ta wielkość odnosi się do produkcji w 19 państwach członkowskich UE, które udostępniły dane do raportu.

Przewiduje się, że w 2020 r. zbiór odmiany Konferencja ma wynieść 927 000 ton, co stanowi tylko 4-proc. wzrost w stosunku do ubiegłego sezonu, natomiast zbiór odmiany Abate Fetel  ma wynieść 287 000 ton dając 105- proc. wzrost w porównaniu do roku 2019. Odmiana William wyniesie 242 000 ton dając zbiór większy o 21-proc. 

Szacowane jest, że w Polsce zbiory gruszek będą wynosić 65 000 ton. Jest to o 7 procent mniej w odniesieniu do roku 2019 i 2018 kiedy to wynosiły  70 tys. ton.

Największy zbiór prognozowany jest we Włoszech, ma on wynieść około 642 000 ton, stanowiąc tym samym 77 proc. wzrost względem ubiegłego sezonu.