Jak podaje Destatis, w Niemczech śliwki są obecnie uprawiane na 4200 hektarach. Największe obszary uprawy śliwek znajdują się w Badenii-Wirtembergii (1800 ha) i Nadrenii-Palatynacie (900 ha). 

Niemiecki Urząd Statystyczny przewiduje, że zbiory śliwek w tym roku, wynoszące 34 000 ton, będą o ponad jedną czwartą (-27%) niższe niż w roku poprzednim gdy wynosiły 47 000 ton.

Powodem obecnych niższych oczekiwanych zbiorów są niekorzystne warunki pogodowe i późne przymrozki, które doprowadziły do ​​zmniejszenia lub braku zawiązywania owoców. Ponadto po lepszym roku zbiorów (np. 2020) zwykle następuje rok z niższymi plonami.