Mniejsza produkcja malin w Serbii w 2016 r.BGŻ BNP Paribas - 20 września 2016 12:50


Z danych IRO (International Raspberry Organization) wynika, że tegoroczna produkcja malin w Serbii wyniosła 85 tys. t i była o 15 proc. niższa niż w roku poprzednim (za Foodnews) – mówi Mariusz Dziwulski, analityk banku BGŻ BNP Paribas.

Serbia jest jednym z głównych dostawców mrożonych malin na rynek Unii Europejskiej. - Zgodnie z danymi Eurostatu, w sezonie 2015/2016 wyeksportowała do krajów Wspólnoty 104 tys. t mrożonych malin tj. ok 33 proc. całego importu przez kraju UE (łącznie z handlem wewnątrzunijnym) – dodaje.

Niższa produkcja malin w Serbii wspiera ceny tych owoców na rynku polskim. - Te co prawda, ze względu na wyższe w relacji do roku poprzedniego zbiory w kraju, uległy spadkom r/r, niemniej utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie. Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w pierwszych dwóch tygodniach września br. przeciętna cena skupu malin do przetwórstwa ukształtowała się na poziomie 4,85 zł/kg – podsumował Mariusz Dziwulski.