Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw 2021 szansą dla polskich ogrodników?PP, sadyogrody.pl - 04 stycznia 2021 11:37


ONZ ustanowiło 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw. Z tej okazji życzymy plantatorom wysokich cen płodów rolnych i popytu na nie oraz niskich cen środków produkcji, ale także bezpiecznej pogody, dostępności pracowników sezonowych, stabilnych stawek za pracę, przewidywalnych zmian w prawie oraz ciekawych pomysłów na rozwój gospodarstw.

Miniony 2020 był Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Teraz postawiono na płody rolne pochodzące z tych roślin.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres w swoim przemówieniu w grudniu ub.r. na ten temat zauważył, że owoce i warzywa są niezbędnymi składnikami zdrowej i zróżnicowanej diety. Dostarczają organizmowi wielu składników odżywczych, wzmacniają układ odpornościowy i pomagają zmniejszyć ryzyko wystąpienia różnych chorób. Jednak pomimo tych ogromnych korzyści nie spożywamy ich wystarczająco dużo.

- Ogłaszając rok 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw, przyjrzymy się bliżej jednemu z najważniejszych sektorów i wzywamy do przyjęcia bardziej holistycznego podejścia do produkcji i konsumpcji z korzyścią dla zdrowia ludzkiego i środowiska - podkreślił Antonio Guterres.

Według Sekretarza Generalnego ONZ w nadchodzącym roku wszyscy musimy przemyśleć nasze podejście do wzorców produkcji i konsumpcji żywności, przyjrzeć się systemom żywnościowym i zbudować zdrowszy, prężniejszy i prężniejszy świat, w którym każdy będzie miał dostęp do tego, czego potrzebuje.

Zwiększenie konsumpcji

Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw powinien być zatem szansą na promocję ich spożywania. Przeciętny Europejczyk spożywa ok. 340 g owoców i warzyw dziennie. Polacy jedynie 280 gramów.

Z badań wynika, że niemal 3/4 Polaków nie wie ile warzyw i owoców powinno się spożywać. Jednocześnie 1/3 nie wie ale uważa, że je ich tyle, ile potrzeba. Polska jeśli chodzi o wielkość produkcji jest 3. krajem w UE, natomiast jeśli chodzi o spożycie, to w spożyciu warzyw zajmujemy bodajże 6. miejsce, a w spożyciu owoców 4. od końca w UE. Jest to też ilość spożywana daleko niższa od zaleceń żywieniowców, od zaleceń WHO. 

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia. Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (24%) lub czterech (26%) posiłków w ciągu dnia. 1% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 5% w jednym, a 13% w dwóch posiłkach.

Nie lepiej jest z naszym dobrem narodowym - czyli jabłkami. Przeciętny Polak zjada obecnie zaledwie 7 średniej wielkości jabłek miesięcznie. To o połowę mniej niż 20 lat temu, a trend jest spadkowy. Zgodnie z zaleceniami WHO powinniśmy spożywać minimum 400 gramów owoców i warzyw dziennie. Wydaje się, że pandemia to dobry moment, aby zwiększyć to spożycie. Wszak wiele lekarzy i ekspertów zaleca spożywanie jabłek w trosce o budowanie naturalnej odporności!

Większe spożycie to wzrost popytu na polskie owoce i szansa dla sadowników na zbyt!

Rok plantatorów

Ustanowienie Międzynarodowego Roku Owoców i Warzyw powinno być także szansą dla plantatorów, którzy od lat zmagają się z problemami związanymi z uprawą i sprzedażą płodów. Czego życzą sobie w roku ich "święta"?

Na pewno stabilności. Nieprzewidywalność w ogrodnictwie to zjawisko, które coraz częściej przyprawia plantatorów o ból głowy! Niepewność cen, spora ich dynamika i brak stabilnych partnerów to zjawiska będące zagrożeniem dla prowadzenia gospodarstwo ogrodniczych. Firmy handlowe, sieci marketów a nawet grupy sortujące owoce nie zawsze chcą się stawiać w roli partnerów, a częściej korzystają na słabszej pozycji plantatora! To się musi zmienić i tego właśnie życzymy sadownikom w 2021 roku.

Plantatorom owoców i warzyw należy się także uczciwy dostęp do oryginalnych środków ochrony roślin oraz ich wycofywanie zgodnie z poszanowaniem nie tylko środowiska, ale także potrzeb ogrodnictwa. Także wzrosty cen śor, nawozów, paliw czy energii elektrycznej oraz innych środków produkcji wpływa na nastroje w ogrodnictwie. Za każdymi zmianami w tym zakresie powinien pójść także wzrost cen skupu owoców i warzyw.

Zatem w roku ich święta życzymy sadownikom oraz wszystkim plantatorom owoców i warzyw nie tylko wysokich cen płodów rolnych i popytu na nie oraz niskich cen środków produkcji, ale także bezpiecznej pogody, dostępności pracowników sezonowych, stabilnych stawek za pracę, przewidywalnych zmian w prawie oraz ciekawych pomysłów na rozwój gospodarstw. 

Od czego zależą zbiory?

Łączne zbiory owoców z drzew w bieżącym roku ocenione zostały przez GUS na ponad 3,8 mln t, tj. o ok. 9% więcej od zbiorów uzyskanych w poprzednim sezonie. Zbiory z sadów jabłoniowych oszacowano na ok. 3,4 mln t, tj. o ok. 10% więcej od produkcji roku poprzedniego. Produkcję z sadów gruszowych oceniono na przeszło 75 tys. t (o ok. 10% więcej niż w roku 2019), natomiast produkcję śliwek na ok. 96 tys. t (o ponad 1% więcej od uzyskanej w poprzednim sezonie). Tegoroczne zbiory z sadów wiśniowych zostały oszacowane na ok. 157 tys. t (o ok. 3% więcej od ubiegłorocznych), a zbiory czereśni na ok. 44 tys. t tj. na poziomie zbliżonym do produkcji uzyskanej w poprzednim roku. W bieżącym sezonie łączna produkcja brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich została oceniona na ok. 17 tys. t. tj. o 1,6% więcej niż w poprzednim roku.

Ocenia się, że produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych wyniosła ponad 0,5 mln ton. Szacuje się, że jest o ok. 10% wyższa od uzyskanej w roku poprzednim. Największy wzrost produkcji w porównaniu z poprzednim sezonem oszacowano dla malin (o 53%). Zbiory owoców tego gatunku oceniono na 116 tys. t. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na blisko 135 tys. t, tj. na poziomie o ok. 7% wyższym od produkcji roku poprzedniego (zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na blisko 95 tys. t, tj. o ok. 2,2% więcej od ubiegłorocznych). Produkcję agrestu oceniono na ok. 10,5 tys. t, tj. o 9,0% więcej od produkcji roku poprzedniego.

Zbiory truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) zostały oszacowane na 170 tys. t, tj. o ok. 4% mniej od produkcji ubiegłorocznej. Na owocowanie wczesnych odmian truskawek deserowych znaczący wpływ miały przymrozki wiosenne i susza glebowa w okresie kwietnia-maja. Zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach zostały oszacowane na ponad 94 tys. t, tj. o ok. 7% więcej w porównaniu z owocowaniem z roku 2019.

Nieprzewidywalność cenowa, pogodowa i dotycząca przepisów prawa - tak w skrócie można ocenić mijający rok w ogrodnictwie. Pytanie - co nas czeka w 2021 r.? 

Czytaj: Nieprzewidywalne ogrodnictwo. Co nas czeka w 2021 r.?