Kulminacja chłodów ma nastąpić w nocy z soboty na niedzielę (2/3 kwietnia) i z niedzieli na poniedziałek (3/4 kwietnia). Prognozowane temperatury zmieniają się dynamicznie, aczkolwiek niektóre modele pogodowe wskazują na możliwość wystąpienia temperatur rzędu minus 5, minus 6 st. C (przy gruncie mogą być znacznie niższe). Zapowiadane spadki temperatury są niebezpieczne dla uprawy maliny tunelowej, gdyż w obecnej fazie wegetacyjnej sama osłona tunelu nie ochroni tegorocznych przyrostów przed przemarznięciem.

Ochrona truskawek przed przymrozkami. O czym trzeba pamiętać?

Zabezpieczyć maliny tunelowe przed przymrozkiem

Najlepszym rozwiązaniem jest dodatkowa okrywa z włókniny

Pomimo ogromnych wzrostów cen włóknin część plantatorów zdecydowała się na inwestycję w dodatkową osłonę antymrozową. Rozłożenie osłony z włókniny polipropylenowej należy wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem przed zapowiadanymi sadkami temperatury, tak aby gleba pod nimi zdołała się jak najbardziej nagrzać. Przy dużych spadkach temperatury pojedyncza warstwa włókniny p23 może okazać się niewystarczająca do ochrony tegorocznych przyrostów – niektórzy plantatorzy decydują się na rozłożenie podwójnej warstwy osłony.

Włóknina okrywająca pędy maliny tunelowej odm. Amira na jesienny zbiór (Rejon Czerwińska nad Wisłą 26.03.2022)/ Fot. Doradca Jagodowy

Włóknina polipropylenowa p23 okrywającą pędy maliny odm. Enrosadira na letni zbiór (rejon Warki 22.03.2022)/ fot. Doradca Jagodowy

Dogrzewanie roślin świecami antymrozowymi lub brykietem torfowym

W tunelach skutecznym rozwiązaniem okazuje się dogrzewanie roślin poprzez palenie specjalnych świec antyprzymrozkowych lub brykietu torfowego.

Niektórzy plantatorzy dogrzewają tunele brykietem torfowym (rejon Czerwińska nad Wisłą 30.03.2022)/ fot. Doradca Jagodowy

Oczywiście jest to metoda dość kosztowna, biorąc pod uwagę iż dogrzewanie należy rozpocząć wraz ze spadkiem temperatury poniżej zera i kontynuować aż temperatura ponownie wzrośnie przynajmniej do tej wartości. Podczas stosowania dogrzewania roślin należy zachować szczególną ostrożność aby zapobiec niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się ognia. Należy pamiętać, iż większość wyposażenia tunelu to materiały łatwopalne (folia lub agrotkanina ściółkująca, węże nawadniające, włóknina okrywająca).

Zabiegi biostymulujące w uprawie maliny tunelowej

Ze względy na wczesną fazę rozwojową roślin i relatywnie niewielka powierzchnię chłonną dolistne zabiegi biostymulujące mogą mieć nieco mniejszą skuteczność. Nie oznacza to jednak, aby plantatorzy mogli z nich zrezygnować – szczególnie gdy nie posiadają innych możliwości zabezpieczenia roślin przed przymrozkami. Zabiegi wzmacniające i niwelujące stres przechłodzenia należy wykonać przynajmniej na 24 godziny przed kulminacja ochłodzenia.

Proponowane zabiegi to:

- oprysk mieszanką preparatów Asahi SL w dawce 0,6 l na hektar + Maxi Grow dawce 1,0 l na ha (lub Shigeki 2,0 litr na ha, Valkiria 3,0-4,0 l/ha), przy zużyciu 600-700 l cieczy na ha.
lub
- oprysk wzmacniający z użyciem nawozu krzemowego (np. Barrier Si-Ca 3 litr na ha, Potasil Plus Krzem 4,0 litr na ha).
Warto pamiętać, iż niektóre preparaty stymulujące (Maxi Grow, Valkiria, Shigeki) można zastosować wraz z fertygacją dodając do zbiornika zawierającego nawóz wieloskładnikowy. Rozwiązanie takie pozwoli oszczędzić czas i koszty jak również zwiększyć efektywność biostymulującą w przypadku gdy powierzchnia chłonna tegorocznych przyrostów jest wyjątkowo mała.

Ochrona przeciwprzymrozkowa - kilka ważnych wskazówek agrotechnicznych:

Istnieje kilka „żelaznych” zasad ochrony przeciwprzymrozkowej - sprawdzających się zarówno w uprawie tunelowej jak i w otwartym gruncie:
- wilgotna gleba kumuluje i oddaje ciepło zdecydowanie lepiej niż gleba sucha- jeżeli wilgoci w ryzosferze jest za mało przed nadejściem fali chłodów glebę należy obficie nawilżyć,
- przed przymrozkiem warto zastosować ferygację nawozem o wysokiej zawartości potasu zagęszczającego cytoplazmę, z dodatkiem mikroelementów.
- tunele powinny być zamknięte przed nadejściem przymrozków tak aby wewnątrz skumulować maksymalnie dużo ciepła.
- w przypadku konieczności obniżenia wilgotności zaleca się krótkie i częściowe przewietrzenie, minimalizujące straty ciepła.

Odmiana Ovation na podwójny zbiór (Stacja Badawczo Doświadzcalna Boryna, 22.03.2022)/ fot. Doradca Jagodowy