Dr Paweł Kraciński wskazuje, że obecnie za maliny do mrożenia można otrzymać od 6,00 do 7,00 zł/kg w zależności od miejsca sprzedaży. - Dominuje druga klasa jakości, gdyż przebieg pogody ostatnich tygodni uniemożliwiał osiągnięcie wysokiej jakości w większości gospodarstw. Ceny są o 20-40% wyższe niż ubiegłoroczne. Generalnie pod względem cen sezon jest korzystniejszy w porównaniu do ubiegłorocznego, ale pod względem plonowania – tak odmian letnich i jak i jesiennych, było różnie- mówi.

Polska słynęła z produkcji malin odmian jesiennych jednak w ostatnich latach to się zmienia

- Część producentów malin w głównych rejonach produkcji (Lubelszczyzna) wraca do letnich odmian. Wielu uczestników rynku, jako główny powód wskazuje zdrowotność plantacji jesiennych, z którą w ostatnich sezonach jest sporo problemów. Niemniej nadal znaczna część produkcji to odmiany jesienne, których zbiory trwają co prawda nadal, ale coraz bliżej koniec sezonu. Wszystko zależeć jednak będzie od pogody, a mianowicie kiedy wystąpią przymrozki. Obecnie spora część zakładów już zakończyła skup malin, gdyż dostawy są mniejsze a jakość gorsza. Pozostałe na rynku kupują niewielkie ilości owoców - zaznacza dr Paweł Kraciński z IERiGŻ-PIB.