Jak czytamy w piśmie, Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej z dużym niepokojem śledzi sytuację panującą na rynku owoców miękkich i spadającą drastycznie, poniżej poziomu opłacalności produkcji, cenę w skupach.

Rynek wiśni - zmonopolizowany skup i rynek przetwórczy

Zdaniem Zarządu decydujący wpływ na taki stan rzeczy ma zmonopolizowany skup i rynek przetwórczy.

- Doskonałym przykładem na niewłaściwe funkcjonowanie rynku skupu owoców miękkich jest obecny sezon skupu wiśni. Kalkulowana cena produkcji 1 kg wiśni wynosi 2,20 zł, natomiast ceny w skupie przekraczają niewiele ponad 1 zł za kilogram owoców - pisze LIR.

- Sytuacja taka powoduje ciągłą niepewność producentów wiśni i brak możliwości jakiegokolwiek planowania produkcji. W dużej mierze przyczynia się także do ciągłej zmiany powierzchni sadów(nasadzenia/likwidacje) i  powoduje bałagan w ogólnym areale sadów wiśniowych. Wpływa to na ciągłą huśtawkę cen owoców - czytamy w opublikowanym stanowisku LIR.

- Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi o jak najszybsze wprowadzenie zmian w Ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o organizacji niektórych rynków rolnych z późniejszymi zmianami. Zgodnie z cytowaną Ustawą, każde dostarczenie produktów rolnych przez producenta będącego rolnikiem, do pierwszego nabywcy, będącego przetwórcą lub dystrybutorem, który nie zbywa tych produktów rolnych bezpośrednio konsumentom finalnym, zwanym dalej ,,dystrybutorem„, wymaga zawarcia umowy obejmującej jedną lub wiele dostaw - czytamy.

Przetwórnie owoców ustalają ceny w dniu transakcji

- Nadmienić należy, że brak konkurencyjności pomiędzy przetwórniami oraz podmiotami skupującymi, ustalanie ceny w dniu zbioru lub transakcji, odbierane jest przez rolników jako zmowa cenowa - podkreśla LIR

Zdaniem Lubelskiej Izby Rolniczej umowa kontraktacyjna powinna zawierać cenę kupna/sprzedaży uwzględniającą koszty produkcji oraz marżę producenta (rolnika). Określenie ceny na samym końcu procesu produkcyjnego nie sprzyja stabilności i rozwojowi gospodarstw rolnych.  

Całość w załączniku pod artykułem!