Okres po zbiorach owoców borówek jest kluczowy dla budowania potencjału plonotwórczego na kolejny rok. To jak przygotujemy krzewy do nadejścia zimy da nam efekty wiosną poprzez dobre przezimowanie i mniejsze ryzyko występowania chorób.  

Nawożenie borówki po zbiorach i fertygacja 

Po zbiorach istotne jest nawożenie borówki w celu przygotowania krzewów do spoczynku zimowego i inicjowania pąków kwiatowych na kolejny rok. Krzewy muszą mieć zapewnione prawidłowe warunki do wzrostu. 

Nawożenie z nawadnianiem poprzez fertygację doskonale sprawdzi się w tym okresie. Wczesną jesienią warto podać niewielką dawkę azotu, który wspomoże kształtowanie się pąków. Zaleca się stosowanie azotu w formie saletrzanej dzięki czemu pierwiastek ten będzie łatwo i szybko dostępny. Nie należy stosować azotu w formie amonowej. Istotny jest również potas, który odpowiada za drewnienie pędów. Nie zapominajmy o wzmocnieniu systemu korzeniowego poprzez podanie wapnia. Przed opadaniem liści warto wspomóc krzewy borem i cynkiem co poprawi mrozoodporność krzewów. 

W okresie jesiennym na krzewach tworzą się pąki kwiatowe. W ciągu 5-6 tygodniu okresu krótkiego dnia krzewy są w stanie wykształcić pąki, które zagwarantują dobry plon. W tym czasie bardzo istotna jest temperatura - jeśli jest zbyt ciepło we wrześniu to mamy do czynienia ze słabym różnicowaniu się pąków kwiatowych, a co za tym idzie plony będą mniejsze. 

Lustracja pod kątem chorób i szkodników

Po zbiorach należy również przeprowadzić lustrację krzewów pod kątem chorób i szkodników. Wycinamy pędy z objawami chorób takich jak mączniak prawdziwy, szara pleśń, antraknoza, zgorzel i zamieranie pędów. Po zaobserwowaniu oznak tych chorób należy wykonać zabiegi zapobiegawcze i interwencyjne zarejestrowanymi do tego środkami. Po zbiorze należy lustrować krzewy pod kątem groźnego szkodnika misecznika śliwowca.