IUNG: Na terenie Polski występuje susza rolniczaPAP Biznes - 07 czerwca 2018 13:41


- W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski - napisał  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Instytut podał, że aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw:

- zbóż jarych,

- zbóż ozimych,

- truskawek,

- krzewów owocowych,

- drzew owocowych.

"Największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano we wszystkich województwach, przy czym w 10 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę odnotowano w 2285 gminach tj. 92,21 proc. gmin kraju na powierzchni 48,90 proc. gruntów ornych" - podał IUNG.

Wg Instytutu zarówno kwiecień, jak i maj charakteryzowały się bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz wysokim usłonecznieniem, a wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich.

"Jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne, co spowodowało duże obniżenie wartości KBW oznaczające znaczne niedobory wody dla roślin" - napisano.

"Obecnie tak duży deficyt wody powoduje, że plony wielu upraw będą niższe z powodu występującego deficytu wody co najmniej o 20 proc. w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych" - dodano.