Prezentacja odmian i projektów realizowanych w IO-PIB

Na stoisku Instytutu-Ogrodnictwa -PIB promowane były odmiany wyhodowane w Instytucie − morela ‘Bella’, jabłoń ‘Pink Breaburn’ i ‘Rugold’, świdośliwa ‘Amela’, śliwa ‘Kalipso’, truskawka ‘Pink Rosa’ i ‘Panvik”, porzeczka czarna ‘Polben’ oraz malina ‘Poranek’ i ‘Poemat’. Wśród odmian warzyw duże zainteresowanie wzbudził kalafior ‘Meloman F1’ oraz kapusta ‘Michalina F1’ i ‘Marysia F1’, a także ogórek ‘Gaja F1’. Wszystkie odmiany są objęte ochroną prawną, a ich rozmnażanie jest możliwe jedynie na podstawie licencji udzielonej przez IO-PIB.

Na stoisku Instytutu można było ponadto poznać założenia i pierwsze wyniki projektów prowadzonych obecnie w jednostce, między innymi: EXCALIBUR („Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie”); Biofruitnet („Wspieranie innowacji w produkcji owoców ekologicznych poprzez silniejsze sieci współpracy”); QualityBerry („Poprawa jakości roślin i ekonomii w celu bardziej zrównoważonej i wydajnej produkcji owoców jagodowych”); BioHortiTech („Ulepszone technologie bio-inokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych”); ResBerry („Kształtowanie odporności roślin jagodowych w uprawie ekologicznej poprzez poprawę bioróżnorodności i innowacyjne strategie gospodarowania”); BIO-FERTIL („Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”).

Innowacyjne przetwórstwo owoców i warzyw

Głównym tematem biznesowych rozmów było innowacyjne przetwórstwo owoców i warzyw. W Instytucie Ogrodnictwa – PIB jesienią ub.r. otwarte zostało Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO), w którym opracowywane są technologie przetwarzania owoców i warzyw.

Rozwija się przetwórstwo ogrodnicze (wideo)

Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz wykorzystaniu maszyn i urządzeń nowej generacji możliwe będzie wytwarzanie innowacyjnych produktów, atrakcyjnych i bezpiecznych dla konsumenta. Tworzone będą receptury soków, smoothie, suszy i innych najbardziej wyszukanych produktów. Przedstawiciele Instytutu – Sebastian Siarkowski i Jan Piecko – zachęcali do współpracy podmioty z Polski i z zagranicy (m.in. potencjalnych klientów z Australii, Kanady, USA i krajów azjatyckich). Dużym zainteresowaniem cieszyły się susz z jabłek i suszona żurawina, które powstały w CPPO dzięki nowatorskiej technologii objętej patentem.

Targi Fruit Logistica nie tylko zapewniają możliwości biznesowe, ale są także ważną platformą wymiany wiedzy. To idealna okazja do nawiązania kontaktów w zakresie przyszłej współpracy naukowej i komercyjnej.

Udział pracowników Instytutu Ogrodnictwa – PIB w targach Fruit Logisitica w roli wystawców i promocja oferty jednostki były możliwe dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

To działanie współfinansuje realizację w IO-PIB projektu „Promocja gospodarcza regionu woj. Łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczo-rozwojowej i edukacyjnej Instytutu Ogrodnictwa (PromIO)”.