W tym roku nie doszło do nadzwyczajnej sytuacji, jaka miała miejsce w 2020 roku z marokańską siłą roboczą, kiedy to z powodu zamknięcia granic spowodowanego kryzysem Covid-19.

Sektor zakończył kampanię 2020/2021 z całkowitą produkcją truskawek na poziomie 349 232 ton, co stanowi wzrost o 33,7 procent w porównaniu z poprzednią kampanią. Sezon zakończył się z cenami na wyższym poziomie niż w poprzednim sezonie.