GUS przedstawił wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 r.  Łączne zbiory owoców są obecnie oceniane na niespełna 4,6 mln ton, tj. o ok. 3% więcej w porównaniu do produkcji z roku poprzedniego. 

Zbiory owoców z drzew według szacunków GUS

Tegoroczną, łączną produkcję owoców z drzew szacuje się obecnie na ponad 4,0 mln t, czyli o 3,3% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Ostateczny wynik będzie jednak zależał od przebiegu warunków atmosferycznych w nadchodzących miesiącach okresu wegetacyjnego.

Zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane na ok. 3,6 mln, tj. o 2,8% więcej niż wyniosła produkcja w roku ubiegłym. 

Produkcję gruszek w sadach szacuje się obecnie na ok. 57 tys. t, tj. na poziomie o ok. 1% wyższym od ubiegłorocznego, natomiast zbiory śliwek mogą wynieść ponad 110 tys. t i być wyższe o 10% niż w roku ubiegłym. Produkcja wiśni w bieżącym roku może wynieść 165 tys. t, czyli niemal o 8% więcej niż w 2020 r. Znacznie większe od ubiegłorocznych mogą być też zbiory czereśni, które oszacowano na przeszło 58 tys. t (wzrost o 17%). Przewiduje się, że łączne
zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) będą zbliżone do produkcji z roku 2020 i wyniosą ok. 12,5 tys. ton.

Zbiory owoców z plantacji jagodowych w 2021 r.

Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniono wstępnie na niemal 0,6 mln t, tj. o 0,5% więcej niż w roku poprzednim. 

Zbiory malin szacowane są na ok. 120 tys. t, co stanowi poziom zbliżony do uzyskanego w roku ubiegłym. 

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na poziomie przekraczającym 150 tys. t, czyli o ok. 4% wyższym od produkcji roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na ponad 111
tys. t, czyli o ok. 1% więcej niż w roku ubiegłym, natomiast zbiory porzeczek kolorowych szacuje się na ponad 41 tys. t (wzrost o 12,5%).

Tegoroczna produkcja truskawek oszacowana została na niemal 177 tys. t, tj. o ponad 21% więcej od poziomu zbiorów z ubiegłego roku. 

Plonowanie agrestu oceniono w bieżącym roku na 9,3 tys. t, tj. na poziomie o niespełna 5% wyższym niż w 2020 roku.

Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oszacowana na niemal 135 tys. t. Dominującym gatunkiem w tej grupie owoców jest borówka amerykańska, a jej zbiory w ciągu ostatnich kilku lat systematycznie się zwiększają. Większe w bieżącym roku mogą być również zbiory winogron oraz aronii.