BerryTech 2022

Warsztaty będą składały się z dwu części:

- ochrona i żywienie maliny uprawianej w gruncie i podłożach, ze szczególnym uwzględnieniem technologii „zero pozostałości (Stacja Badawczo Doświadczalna firmy Boryna, Stare Olszyny 9)

- bieżące problem i dyskusja nad zagadnieniami technologii gruntowej i bezglebowej uprawy truskawki (Gospodarstwo RaffBerry, Wychódźc 90).

Więcej informacji wkrótce.