Ekonomista: Kolejne miesiące przyniosą spowolnienie wzrostu cen owoców (analiza)www.sadyogrody.pl - 08 października 2020 15:03


Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące tegorocznych zbiorów warzyw i owoców pokazują lekki wzrost produkcji w stosunku do roku ubiegłego. Prognozę rynku warzyw i owoców dla serwisu www.sadyogrody.pl przygotował Jakub Olipra, ekonomista z banku Credit Agricole.

Wrosła produkcja jabłek, porzeczek i malin

Tegoroczna produkcja owoców, zarówno z drzew jak i krzewów owocowych, jest szacowana przez GUS na poziomie 4,2 mln t, co oznacza wzrost o 6% w ujęciu rocznym. Jest to poziom zbliżony do średniej za ostatnie 5 lat

- Warto zauważyć, ż tegoroczne warunki agrometoeorologiczne dla produkcji owoców były bardzo zmienne. Wiosną obserwowany był deficyt opadów oraz przymrozki, co miało negatywny wpływ na wegetację, podczas gdy w miesiącach letnich warunki agrometoerologiczne poprawiły się - mówi Jakub Olipra.

W konsekwencji znalazło to odzwierciedlenie w dużej rozpiętości wyników produkcyjnych pomiędzy poszczególnymi gatunkami owoców.

Wrosła produkcja jabłek, porzeczek, malin i agrestu, podczas gdy zbiory wiśni, czereśni, śliwek i truskawek obniżyły się w ujęciu rocznym. W konsekwencji nadal utrzymuje się wysoka dynamika cen owoców, która zgodnie z danymi GUS w sierpniu wyniosła 18,5% r/r.

- Prognozujemy, że kolejne miesiące przyniosą spowolnienie wzrostu cen. Oczekujemy, że w II kw. 2021 r. ceny zaczną się obniżać w ujęciu rocznym. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy są warunki agrometeorologiczne w kolejnych kwartałach - mówi ekonomista.

Oczekiwany jest wzrost produkcji warzyw, jednak ceny będą spadać w dół

Z wyższymi zbiorami mamy do czynienia również w przypadku warzyw. Zgodnie z przedwynikowym szacunkiem GUS tegoroczne zbiory warzyw gruntowych szacowane są na poziomie prawie 4,0 mln t, co oznacza wzrost o 4% w ujęciu rocznym.

Zdaniem ekonomisty z banku Credit Agricole, wyższej produkcji warzyw sprzyjały lepsze niż przed rokiem warunki agrometeorologiczne. Jednocześnie jest to pierwszy wzrost krajowej produkcji warzyw od 2017 r., która przez dwa ostatnie sezony kształtowała się w trendzie spadkowym ze względu na susze.

Wzrost produkcji ma szeroki zakres i prognozowany jest w przypadku wszystkich głównych rodzajów warzyw gruntowych z wyjątkiem pomidorów i ogórków. Wyższa podaż warzyw znajduje odzwierciedlenie w ich cenach detalicznych, które zgodnie z danymi GUS w sierpniu były o prawie 10% niższe niż przed rokiem.

- Prognozujemy, że dane za wrzesień wskażą na pogłębienie spadku cen warzyw, a deflacja w tej kategorii utrzyma się przynajmniej do III kw. 2021 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy są warunki agrometeorologiczne w kolejnych kwartałach - twierdzi Jakub Olipra z banku Credit Agricole.