Dynamika cen owoców i warzyw znacząco spadnie w II poł. 2020 r.Credit Agricole - 19 marca 2020 10:52


Jak dotąd w Polsce utrzymują się korzystne warunki agrometeorologiczne. Relatywnie wysokie temperatury oraz opady sprzyjają wegetacji. Przy utrzymaniu korzystnych warunków agrometeorologicznych istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tegoroczne zbiory owoców i warzyw będą wyraźnie wyższe niż w 2019 r. - informują analitycy Credit Agricole w publikacji AGROMapa.

Dynamika cen owoców pozostaje wysoka ze względu na ich wyraźnie słabsze ubiegłoroczne zbiory. Wzrost cen wspierany jest przez efekty niskiej bazy sprzed roku wynikające z rekordowych zbiorów sprzed dwóch lat. Stąd uważamy, że wysoka dynamika cen owoców utrzyma się również w I poł. 2020 r. W II poł. 2020 prognozujemy wyraźne obniżenie tempa wzrostu cen w tej kategorii.

Ze względu na ubiegłoroczną suszę utrzymuje się wysoka dynamika cen warzyw. Niemniej w ostatnich miesiącach kształtuje się ona w wyraźnym trendzie spadkowym, co wynika z efektów wysokiej bazy sprzed roku będących skutkiem słabych zbiorów sprzed dwóch lat. Przy założeniu, że tegoroczne zbiory warzyw będą wyższe od ubiegłorocznych oczekujemy wystąpienia silnej deflacji w tej kategorii. to w II poł. 2020 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz dynamiki cen owoców i warzyw są warunki agrometeorolgiczne.