Dr Krupa o sukcesie w branży borówkowej: ważna jest wiedza i inwestycjeKrystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl - 20 listopada 2018 14:31


Produkcja borówki wysokiej w Polsce, pomimo dużej ilości nasadzeń rozwija się powoli w stosunku na przykład do Hiszpanii, gdzie w ciągu ostatnich kilku lat odnotowano 3-krotny wzrost potencjału produkcyjnego. Chcąc utrzymać pozycję na rynku, niezbędne stają się inwestycje i pogłębianie wiedzy z zakresu uprawy, sortowania i przechowywania owoców borówki. Dr inż. Tomasz Krupa z Samodzielnego Zakładu Sadownictwa SGGW w Warszawie, podczas swojego wykładu na konferencji ”Sady i ogrody” mówił o wyzwaniach stojących przed branżą borówkową.

Z danych International Blueberry Organization (IBO) wynika, że światowa produkcja borówki wysokiej na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie wzrasta. W 2012 roku wyniosła 466 tys. ton, zaś po kolejnych czterech latach wzrosła do 640 tys. ton. Szacunki na lata 2020-2022 wskazują kolejny wzrost produkcji do ok. 1 000 tys. ton. Najwięcej borówek produkują Stany Zjednoczone i Kanada Ameryki Północnej – wzrost dynamiki produkcji napędzany wysokim popytem i stale rosnącą konsumpcją borówki.

Dr Tomasz Krupa zwrócił uwagę, że produkcja borówki wysokiej w Polsce, pomimo dużej ilości nasadzeń rozwija się powoli w stosunku na przykład do Hiszpanii, gdzie w ciągu ostatnich kilku lat odnotowano 3-krotny wzrost potencjału produkcyjnego. Wzrost produkcji borówek widać również w Chile, Peru i Argentynie oraz w Chinach.

Co się dzieje z polską borówką? Eksportujemy około 70-80 proc. całkowitej produkcji borówek, głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Włoch, Skandynawii. Mniejsze ilości borówek trafiają na Bliski i Daleki Wschód. Zainteresowanie polskimi borówkami wzrasta również na rynku wewnętrznym. Jednym z wyzwań na najbliższe lata będzie zapewnienie wysokiej jakości owoców, aby uzyskiwać korzystne ceny przez cały okres zbiorów. W momencie kiedy pojawiają się owoce odmian o średniej porze owocowania zaczynają się spadki cen.

Chcąc utrzymać pozycję na rynku, niezbędne stają się inwestycje w uprawę i możliwościami sortowania, przechowywania owoców borówki wysokiej. - Zainteresowani produkcją muszą skupić na się na kilku wyzwaniach, w tym odpowiednim doborze odmian i związanym z nimi okresie dojrzewania, utrzymaniu jakości oraz zdolności przechowalniczej owoców. W przyszłości zaczniemy sortować owoce pod względem innych cech jak wady skórki i miazgi, odwodnienie, pomarszczenia, obtłuczenia czy nadmierna dojrzałość owoców – mówił dr Tomasz Krupa.

Planując założenie plantacji borówki wysokiej należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór odmian. Większość najczęściej uprawianych odmian w naszym kraju – Duke, Chanticleer, Huron, Draper, Bonus, Liberty, Bluecrop, Sierra, Bluegold, Elliott – spełnia wymagania względem wielkości i jędrności. Prelegent zwrócił również uwagę na odmiany, które dopiero zaczynają się pojawiać na rynku, charakteryzujące się mrozoodpornością jak średnio wczesna Top Shelf i odmiany o średnio późnym terminie dojrzewania owoców -Calipso i Cargo. W gronie nowych odmian znajduje się również Last Call, której owoce dojrzewają później niż odmiany Aurora.