Dr hab. Nosecka: jabłka deserowe pozostaną droższe do końca sezonu; warzywa podobnie jak w I poł. 2019 r.Aneta Gwara-Tarczyńska / www.sadyogrody.pl - 18 listopada 2019 11:33


Ocielenie klimatu i deficyt wody mają ogromne znaczenie w produkcji warzyw. Już drugi rok z rzędu występuje susza, w związku z czym zbiory są relatywnie niskie. Ubiegły rok był bardzo suchy – deficyt wody rozpoczął się od lipca. W tym roku również mieliśmy fatalne warunki pogodowe, już w czerwcu było bardzo gorąco, natomiast końcówka sezonu była nieco lepsza - mówiła dr hab. Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podczas V edycji konferencji Sady i Ogrody.

We wrześniu, październiku pogoda była nieco lepsza dla producentów warzyw. - Generalnie tegoroczne zbiory wczesnych warzyw były zdecydowanie niższe, co znalazło odzwierciedlenie w kształtowaniu cen, które były bardzo wysokie. Ceny warzyw w sierpniu zadecydowały o wzroście wskaźnika inflacji.  Do końca sezonu ceny będą podobne albo nieco niższe niż w pierwszej połowie roku 2019 - tłumaczyła ekspertka. 

Według prelegentki, w przypadku owoców sytuacja jest prosta. - Spadek zbiorów był bardzo wysoki - GUS podawał we wrześniu, że 25-30 proc. ale gdybyśmy spojrzeli na to od strony bilansowej w przypadku jabłek skala spadków byłaby jeszcze większa. Tak niskie zbiory spowodowane były fizjologicznym wysileniem roślin w 2018 roku, przymrozkami wiosennymi i suszaą, która panowała w okresie wzrostu - dodała. 

- Największy spadek odnotowaliśmy w przypadku malin letnich i jesiennych, a ich ceny były wysokie. We wcześniejszym wykładzie dr. Paszko powiedział, że w przypadku malin związek między cenami a zbiorami w Polsce jest dość luźny i istotnie tak jest. W przypadku malin ważna jest też sytuacja globalna. W ostatnich czterech latach zauważyć można było spadek cen malin dlatego, że pojawili się nowi i silni konkurenci. Cały czas silnie konkurujemy z Serbią. Wzrost zbiorów odnotowano w Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Ukrainie. Niskie ceny przez ostatnie cztery lata spowodowały spadek zbiorów w tym sezonie ponieważ  we wszystkich wymienionych krajach zaobserwować można było wycinanie plantacji. W Polsce to również się działo. To samo dotyczy Ukrainy, gdzie plantacje są usuwane. Właśnie dlatego cena wyskoczyła do góry w tym roku. Trzeba pamiętać, że na rynku malin bardzo ważna jest sytuacja całego otoczenia, nie funkcjonujemy sami na tym rynku - przyznała dr hab. Bożena Nosecka. 

W przypadku jabłek zauważalny jest bardzo silny wzrost cen na rynku jabłek deserowych i przemysłowych. - Ceny jabłek deserowych pozostaną wyższe miesiąc do miesiąca do końca sezonu. Z jabłkami przemysłowymi chyba tak już nie będzie. Należy również podkreślić, że na rynku jabłek jesteśmy bardzo uzależnieni od Chin. W tym roku zbiory będą rekordowe - mówiła ekspertka. 

- Podsumowując, mamy mniejsze zbiory owoców, warzyw podobne jak rok temu. Do końca sezonu ceny nie będą wyższe niż w zeszłym sezonie. Ceny jabłek będą natomiast wyższe we wszystkich miesiącach do końca sezonu - skomentowała dr hab. Bożena Nosecka z IERiGŻ. 

Tegoroczna, V edycja konferencji Sady i Ogrody, która towarzyszyła VII edycji konferencji Farmera Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, ponownie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W sumie trwającym przez cały dzień kilkudziesięciu wykładom, prezentacjom i debatom przysłuchiwało się ponad 1200 osób.