Pogoda sprzyjała produkcji owoców jagodowych?

Nieliczne uszkodzenia mrozowe powstałe na początku kwietnia bieżącego roku obserwowano przede wszystkim na plantacjach malin, truskawek i porzeczek. Kwitnienie większości gatunków, mimo nieznacznego opóźnienia, było obfite.

Czynnikami ograniczającymi liczbę zawiązanych owoców była przede wszystkim susza, ale również lokalne opady gradu i pojawiające się niekiedy ulewne deszcze. Na plantacjach truskawek największy wpływ na kondycję roślin miała susza występująca na początku okresu wegetacyjnego oraz podczas kwitnienia.

Jakie zbiory owoców jagodowych w 2022 roku?

GUS ocenia, że łączna produkcja truskawek wyniesie ok. 185 tys. t, czyli o 18,8% więcej niż przed rokiem. Z powodu wysokich cen skupu malin w 2021 r. zwiększyło się zainteresowanie producentów uprawą tego gatunku. W konsekwencji wzrosła powierzchnia plantacji, były one także utrzymywane w wysokiej kulturze. Ze
względu na niesprzyjające warunki pogodowe na początku roku, poziom produkcji malin odmian letnich nie był wysoki. Z powodu suszy dochodziło do opadania zawiązków, a utrzymujące się ekstremalnie wysokie temperatury powietrza przyczyniały się do zasychania roślin oraz owoców. Natomiast znacznie lepiej zapowiadają się plony odmian powtarzających kwitnienie. Łączne zbiory malin szacowane są obecnie na niespełna 111 tys. t, czyli niemal o 7% więcej w porównaniu do poprzedniego roku.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na 151,5 tys. t, tj. na poziomie nieprzekraczającym zbiorów z roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na nieco ponad 104 tys. t, czyli o
9% mniej niż w roku ubiegłym, natomiast porzeczek kolorowych na ponad 47 tys. t, tj. niemal o 27% więcej. Mniejsza podaż czarnej porzeczki wynika z silnych opadów kwiatów oraz zawiązków owoców z powodu występowania suszy i zbyt wysokich temperatur.

Zbiory borówki wysokiej oszacowano na prawie 64 tys. t, czyli o ok. 15% więcej niż w 2021 r. Plonowanie agrestu oceniono, podobnie jak w roku ubiegłym, na niespełna 9,8 tys. t. Ze względu na niskie ceny skupu agrestu, większość plantacji jest obecnie zaniedbana, a jakość zbieranych owoców słaba. Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oszacowana na ponad 88 tys. t. Dominującymi gatunkami w tej grupie owoców są aronia oraz jagoda kamczacka. Nieznacznie zwiększa się też znaczenie produkcji winogron.

Czytaj także: Zbierzemy więcej jabłek niż rok temu?