W ubiegłym roku silne mrozy w miesiącach styczeń-luty dokonały znacznych uszkodzeń w wielu sadach. Inną sytuację mamy w tym roku. Zdrowotność jabłoni po zimie jest na ogół dobra. Niektórzy sadownicy mają problem w swoich sadach ze zgorzelami z uwagi na deszczową drugą połowę zimy.

Dobre zapąkowanie jabłoni 

W ocenie Tomasza Sikory, doradcy ProNutiva w firmie UPL Polska, obłożenie pąkami kwiatowymi jabłoni i gruszy przed kwitnieniem 2022 jest bardzo różne w zależności od lokalizacji kwatery, jej wieku czy odmiany.

- Warto przypomnieć, że indukcja (różnicowanie się) pąków kwiatowych u jabłoni występuje od połowy VI do drugiej dekady VII a dalsza ich inicjacja (rozwój) przypada od połowy VII do pierwszej dekady VII. W przypadku grusz - różnicowanie / zakładanie pąków - od VI do początku VII i rozwój - od pierwszej dekady VII do początku VII. Na zakładanie pąków kwiatowych na przyszły sezon mają wpływ również czynniki takie jak: warunki pogodowe latem czy racjonalnie prowadzona agrotechnika sadu, a zwłaszcza nawożenie, cięcie drzew czy stosowanie naturalnych regulatorów wzrostu - mówi Tomasz Sikora.

W gospodarstwie sadowniczym Cezarego Rokickiego w Białej Rawskiej (województwo łódzkie) zapąkowanie jabłoni jest bardzo dobre – odmian Muna, Red Jonaprince, Gala, Szampion i Jonagored Supra.

Sadownik przyznaje, że w zeszłym roku zebrał z 14,5 ha ponad 1100 ton jabłek.  W poprzednich latach nie zdarzało się, że po takim plonie było dobre zapąkowanie. 

- Odpowiednio dobrany zeszłoroczny program stosowania regulatorów wzrostu znacząco będzie poprawiał obłożenie pąkami drzew w bieżącym sezonie. To widać na przykładzie sadu wdrożeniowego ProNutiva w gospodarstwie Cezarego Rokickiego z Białej Rawskiej - dodaje Tomasz Sikora.

Dokonując lustracji kwater jabłoni 16 marca br. w tym gospodarstwie można było stwierdzić bardzo dobre zapąkowanie drzew. - Taki efekt uzyskano stosując na wszystkich uprawianych odmianach preparat MaxCel zawierający naturalną cytokininę (6-benzyladeninę 20 g/l). Użyto go do przerzedzania chemicznego ('Gala Schniga' - w dawce 7,5 l/ha, 'Sampion' - w dawce 8,0 l/ha) czy ograniczania przemienności owocowania ('Red Jonaprince' / 'Jonagored' - w dawce 2,5-3,0 l/ha) - mówi doradca.

Umiarkowane zapąkowanie gruszy 

Słabiej zapąkowały grusze odmiana Konferencja. - Obłożenie pąków kwiatowych jest na poziomie umiarkowanym (drzewa starsze) i dość dobrym (młode nasadzenia). W kwaterach, gdzie jest mało pąków kwiatowych niezbędne, w okresie okołokwitnieniowym, będą 2 zabiegi giberelinami łącznie z biostymulatorem roślinym (np. Regulex 10 SG + BM Start), aby zwiększyć potencjał zawiązania owoców - zaleca Tomasz Sikora.

Dobre i umiarkowanie dobre zapąkowanie jabłoni oraz słabsze w przypadku grusz obserwuje się także w innych lokalizacjach. Jest ono wynikiem przebiegu pogody, nawożenia i agrotechniki - cięcia i prowadzenia sadu. Mamy dopiero początek sezonu. Przed nami kwitnienie i ryzyko wystąpienia przymrozków. Na tym etapie nie ma możliwości przewidzenia plonowania.

fot. odmiana Red Pinova - okolice Warki; 16.03 

fot. Odmiana Golden - okolice Warki; 16.03

fot. Odmiana Prince - okolice Warki; 16.03

fot. Grusze odmiana Konferencja - okolice Warki; 16.03.