Do 2029 r światowa produkcja bananów może wzrosnąć o 10 mln tonfruchtportal.de - 09 listopada 2020 09:30


Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO ONZ) w ciągu ostatnich minionych kilku dekad nastąpił gwałtowny wzrost produkcji w uprawie bananów. Oczekuje się, że do 2029 roku produkcja tych owoców wzrośnie o 10 milionów ton na całym świecie - podaje Fruchtportal.de .

Według organizacji FAO, średnia światowa produkcja bananów wzrosła z 69 mln ton w latach 2000-2002 do 116 mln ton w latach 2017-2019. Oczekuje się, że ta globalna produkcja osiągnie 126 milionów ton w 2029 roku.

Globalny rynek bananów wzrósł o 10,2% w 2019 roku, osiągając nowy rekord wynoszący około 21 milionów ton . Tylko około 15 do 20% całkowitej produkcji bananów jest sprzedawanych na rynku międzynarodowym, a roczna sprzedaż wynosi około 12 miliardów USD (2017).

Pozostała część całkowitej produkcji jest konsumowana lokalnie, zwłaszcza w dużych krajach produkujących, takich jak Indie, Chiny i Brazylia oraz w niektórych krajach afrykańskich, gdzie banany mają duży udział w odżywianiu ludności.

Zwiększona konsumpcja na rynkach importowych (zwłaszcza w Europie i Rosji), wzrost dochodów na rynkach rozwijających się oraz wzrost liczby ludności będą czynnikami wzrostu dla światowego handlu bananami.