Czym jest projekt BerryTech 2020? (zdjęcia)Doradca Jagodowy - 26 sierpnia 2020 10:26


Projekt BerryTech 2020 jest projektem badawczo-wdrożeniowym dotyczącym optymalizacji technologii gruntowej uprawy maliny i jeżyny w tunelu wysokim oraz truskawki i poziomki na zagonach foliowych w otwartym gruncie. Projekt jest realizowany w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Boryna (Stare Olszyny, gmina Czerwińsk nad Wisłą) wraz z Doradcą Jagodowym, zapewniającym kompleksowe wsparcie technologiczne, metodyczne i badawcze. Patronem honorowym Projektu jest Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Założenia metodyczne projektu BerryTech 2020

Projekt BerryTech 2020 ma kilka głównych założeń metodycznych, wynikających z aktualnych potrzeb plantatorów maliny, truskawki i jeżyny:

a)      Ocena potencjału plonotwórczego oraz wartości handlowej owoców kilku nowych odmian maliny sadzonej z sadzonek typu „long cane”: `Rosalita` (Planasa/Agribroker), `Majestic` (Plant Science USA/ Van Alphen), `Ovation` (Plant Science USA/ Van Alphen),

b)     Ocena kilku nowych klonów malin o żółtej i czarnej barwie owoców, pochodzących z hodowli Niwa- Hodowla Roślin Jagodowych

c)      Optymalizacja technologii gruntowej uprawy w tunelu jeżyny odm. `Loch Ness` (Agronom Bery)

d)     Opracowanie technologii „Zero pozostałości”, która umożliwia uprawę owoców pozbawionych jakichkolwiek pozostałości środków ochrony roślin. Technologia ta jest wynikiem zapotrzebowania rynkowego ze strony konsumentów i marketów,

e)      Ocena przydatności węgla brunatnego „Carbohort” w tunelowej uprawie maliny i gruntowej uprawie truskawki

f)      Ocena potencjału plonowania kilkunastu odmian truskawki posadzonej na zagonach foliowych: - z sadzonki typu WB (Waiting Beds) na 60-dniowy zbiór odm. `Sonata` oraz `Jive` (Poland Plants)

- z sadzonek `frigo` (różne klasy): `Allegro` (Van Alphen), `Arianna` (Agribroker), `Cory` (Poland Plants), `Dali` (Kraege), `Falco` (Kraege), `Federica` (Agribroker),  `Malling Allure` (Agronom Plnats), `Malling Centenary`(Van Alphen), `Milia` (Agribroker), `Limalexia` (Kraege), `Olimpia`(Geoplant Vivai), `Randesvois` (Kraege), `Romina` (Poland Plants), `Sandra`(Agribroker), `Salsa` (Van Alphen), `Tea` (Geoplant Vivai), `Verdi` (De Kemp),

- ocena 10 nowych klonów odmian dostarczonych przez Niwa Hodowla Roślin Jagodowych oraz Kraege

g)     Ocena możliwości intensywnej uprawy poziomki odmiany `Rugia`

Berrytech 2020 – finał 

W finale Projektu BerryTech 2020 pierwotnie zaplanowane było spotkanie z plantatorami, które miało się odbyć na przełomie lipca i sierpnia. Pomimo licznych informacji od plantatorów o chęci uczestnictwa w takim spotkaniu warsztatowym na plantacji, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zapadła decyzja o rezygnacji ze spotkania. W zamian zostały nagrane obszerne materiały video, prezentujące zastosowane technologie oraz szczegółowe rozwiązania. Materiały te są dostępne na stronie www.doradcajagodowy.pl w zakładce „BerryTech2020”. Serdecznie zapraszam do ich prześledzenia i podzielenia się uwagami na naszej grypie FB.

Jak realizowano projekt BerryTech 2020?

Pod zdjęciem głównym zamieściliśmy kilka zdjęć obrazujących poszczególne etapy realizacji projektu.