Core Team - postępy w kierunku rozwoju ogrodnictwa

Autor: www.sadyogrody.pl 28 kwietnia 2022 14:57

Core Team - postępy w kierunku rozwoju ogrodnictwa Core Team - to powstałe w październiku 2021 roku forum współpracy liderów i ekspertów organizacji branżowych, doradztwa i nauki

21 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora ogrodniczego współpracujących w ramach Core Teamu. Celem spotkania było omówienie prac zespołów projektowych dedykowanych do rozwiązania zidentyfikowanych wspólnie wyzwań sektora.

Wśród strategicznych obszarów prac Core Teamu są wyzwanie produkcji zrównoważonej i promocja roli owoców i warzyw w codziennym odżywianiu. Wypracowanie koncepcji zadaniowania nauki oraz promocja postaw i dobrych praktyk produkcyjnych i handlowych. Wśród inicjatyw jest także podniesienie konsumpcji i program spójnego marketingu jabłka, opracowanie założeń zbierania danych i monitoringu nasadzeń oraz współpraca branży jagodowej.
W pracę zespołów Core Teamu zaangażowało się już ponad 40 osób. Forum cały czas jest otwarte dla ludzi z doświadczeniem, którzy chcą zaangażować się dla dobra sektora. Praca ma charakter społeczny. Żaden z członków Core Teamu nie pobiera za nią wynagrodzenia. Promocja idei współpracy i cyklicznych przeglądów podejmowanych inicjatyw jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

- Zaczęliśmy od identyfikacji wyzwań. W październiku ub. r. przedstawiliśmy 9 inicjatyw strategicznych. To miniprojekty, które uznaliśmy za priorytetowe dla rozwoju ogrodnictwa i w realizację, których chcieli zaangażować się liderzy i eksperci. Prace ruszyły. Rzeczywiście cały czas dochodzą nowe osoby, z pomysłami i chęcią szerszego, strategicznego spojrzenia, na sektor i jego otoczenie - mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, inicjator powstania Core Teamu i lider zespołu projektowego ds. promocji roli owoców i warzyw w codziennym odżywianiu.

Widzimy wszystkich, ale zacząć musimy od siebie

- Zespół, w którym mam przyjemność pracować, zajmuje się promocją postaw i dobrych praktyk produkcyjnych i handlowych. Wypracowanie takich praktyk, w całym łańcuchu dostaw, to warunek konieczny dla opłacalności naszej działalności. Producent, pośrednik, odbiorca finalny, czyli sieci i różnego typu przetwórnie. Zespół pracuje nad tym, aby pomóc tej współpracy - mówi Zbigniew Chołyk, prezes grupy Stryjno-Sad i konsorcjum LubApple, członek CORE TEAM i lider zespołu ds. promocji postaw.

- Dochodzimy do wniosku, że zacząć trzeba od siebie. Nie szukamy winnych i nie czekamy na rozwiązania, które nam ktoś narzuci, formułując zakazy i nakazy. Oddolnie, właśnie za sprawą tego typu spotkań, próbujemy się zorganizować i ustalić pewne zasady. Jest w Core Teamie zespół, który zajmuje się oceną ilości produkcji i zapasów. Dzięki takim staraniom powinniśmy wiedzieć, co produkować, jakie działania podjąć żeby zwiększyć konsumpcję. Jakie odmiany wprowadzać, a z czego zrezygnować. Tematem samym w sobie jest oddzielenie produkcji owoców przemysłowych od owoców deserowych. Jest w tym temacie spory bałagan. Myślę, że dopiero działania tych kilku zespołów, jakie współpracują w ramach Core Teamu, dają szansę na uświadomienie sadowników. My ciągle poruszamy się po omacku. Musimy więcej ze sobą rozmawiać, w jak najszerszym gronie, planować produkcję, nowe nasadzenia. Ostatnie lata to chaos – dodaje Chołyk.

Łączymy ludzi, którzy proponują rozwiązania

- Na rynku widoczny jest brak optymizmu, ale takie spotkania dają nadzieję. W prace Core Teamu angażują się ludzie z pomysłami. Ci, którzy widzą jakieś możliwości i proponują rozwiązania. To mnoży energię – mówi Paweł Myziak, wice prezes Zrzeszenia Producentów Papryki RP, członek CORE TEAM, zespołu ds. komunikacji roli warzyw i owoców w żywieniu człowieka.

- Bardzo podoba mi się zespół „jagodowy”. Działa prężnie i pokazuje kierunki rozwoju branży jagodowej. Myślą jak lider i myślą już nie tylko o Polsce. To jest już perspektywa Europy, a w przypadku wybranych projektów – aronii czy borówki – perspektywa ogólnoświatowa. Branża jagodowa to jest pozytywny przykład, który pokazuje, że nie trzeba się godzić i płynąć z prądem. Trzeba nurt okiełznać i zacząć wpływać na jego kierunek - dodaje Myziak.

Promujemy naukę na „cudzych” błędach

Spotkania w ramach Core Teamu są inspirujące nie tylko w ujęciu sektorowym, ale także dla pojedynczego gatunku. Na pewno dla działalności związanej ze Stowarzyszeniem i uprawą minikiwi w Polsce. To nad czym pracujemy w skali makro da się wykorzystać w skali mikro. Dam przykład, budując od zera system upraw i rynek minikiwi, możemy nie popełniać błędów innych gatunków i wielu innych producentów - mówi dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW, prezes zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Minikiwi, członek CORE TEAMU ds. zadaniowania badań i współpraca z nauką.

- W przypadku minikiwi plantatorzy zwykle są mało powierzchniowi, czyli w pojedynkę nie dadzą sobie rady na rynku. To konsolidacja powoduje, że możemy rozmawiać z większym odbiorcą, zapewnić większe dostawy w dłuższym terminie, czyli to czego druga strona wymaga. Do tego powtarzalna, wysoka jakość owoców, która i tutaj ma kluczowe znaczenie – dodaje prof. Latocha.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

OWOCE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI