Wycofanie jabłek z rynku w 2022 r. 

Postulat Związku Sadowników został już za  pośrednictwem organizacji rolniczych i branżowych przekazany do unijnych instytucji, w tym do DG AGRI.

ZSRP zwrócił się się  także do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, aby w ślad za działaniami Związku nastąpiło złożenie stosownego wniosku przez Ministerstwo. - Należy się domagać wydania specjalnego Rozporządzenia, w którym określone byłyby zasady interwencji i pomocy dla poszkodowanych (tak było w 2014 roku ). Konieczne  jest  przede  wszystkim  określenie  wolumenu  wycofywanych jabłek, który powinien być równy dotychczasowemu eksportowi na Białoruś oraz ustalenie  stawek  za  100  kg  uwzględniających  aktualne  koszty  owoców  oraz sortowania, pakowania i transportu. Wycofywanie  powinno  być  z  przeznaczeniem  owoców  na  cele energetyczne i dla ubogiej ludności poza UE oraz w samej Wspólnocie. Prawo do wycofywania powinni mieć indywidualni sadownicy, niezależnie czy są zrzeszeni w organizacjach producenckich, czy też nie. Oni powinni być podstawowymi beneficjentami - informuje Związek Sadowników. 

Szansa na złagodzenie skutków białoruskiego embarga

Wprowadzenie tego mechanizmu jest jedyną realną szansą na złagodzenie skutków białoruskiego zakazu i zapobieżenia dalszym spadkom ceny. Doświadczenia z 2014 roku pokazują jasno, że jest  to  jeden  z  najbardziej skutecznych  mechanizmów  pomocowych  w  tego  typu  nadzwyczajnych sytuacjach. W tej sytuacji niezbędne jest złożenie stosowanego wniosku do Komisji Europejskiej, o co zawnioskowaliśmy.