Co zniechęca sadowników do inwestycji w przechowalnictwo?www.sadyogrody.pl - 12 stycznia 2021 11:12


W ocenie sadowników największym zagrożeniem w inwestowaniu w przechowalnictwo są niskie ceny jabłek i nieprzewidywalność cen wiosną. Tak twierdzi 80 proc. ankietowanych przez redakcję SadyOgrody.pl. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wyników.

Redakcja portalu SadyOgrody.pl przeprowadziła ankietę nt. sezonu przechowalniczego jabłek 2020/21. Sadownicy, którzy zdecydowali się wziąć udział w badaniu, podzielili się swoimi spostrzeżeniami z okresu zbiorów, ocenili jakość jabłek znajdujących się w obiektach oraz zwrócili uwagę na główne problemy przechowalnicze sezonu 2019/20.

35 proc. ankietowanych przyznaje, że w sezonie 2020 pogoda uniemożliwiała wykonywanie zabiegów i utrudniała zbiory. 29 respondentów jest zdania, że sezon był opóźniony o kilka dni, trudno było wyznaczyć najlepszy termin zbioru. 23 proc. badanych twierdzi, że nie miało problemów w trakcie zbiorów, jabłek było mniej niż w roku 2019. 13 proc. deklaruje, że zbiory jabłek zakończyło później niż zazwyczaj.

Jaka jakość?

31 proc. ankietowanych odpowiedziało, że jakość jabłek ze względu na opady gradu pozostawiała wiele do życzenia. Podobnie – aż 31 proc. badanych obserwowano duże problemy z wybarwianiem się owoców (głównie odmian z grupy Jonagold). 29 proc. badanych oceniło, że ze względu na przymrozki niektóre odmiany miały krótkie szypułki np. Gala. 8 proc. respondentów nie udało się w pełni ochronić owoców przed chorobami grzybowymi, co mocno odbiło się na ich jakości.

Ponad 35 proc. badanych przechowuje jabłka w komorach chłodniczych, ze sprzedażą czeka na wyższe ceny. 34 proc. ankietowanych przyznaje, że część owoców już została sprzedana, co do reszty – podejmie decyzje po otwarciu chłodni zimą. 24 proc. uczestników ankiety twierdzi, że należycie podeszło do ochrony przedzbiorczej i jabłka zostaną przeznaczone na sprzedaż późną wiosną 2021 r. Jedynie 7 proc. respondentów sprzedaje jabłka sukcesywnie na rynkach hurtowych.

Z jakich obiektów przechowalniczych korzystają sadownicy w swoich gospodarstwach? Blisko 58 proc. sadowników, którzy zdecydowali się wziąć udział w badaniu, przechowuje jabłka w zwykłej chłodni z kontrolowaną atmosferą. 18 proc. respondentów do przechowywania jabłek wykorzystuje technologie o bardzo niskim stężeniu tlenu. 15 proc. ankietowanych korzysta z tradycyjnej chłodni. 10 proc. badanych przyznaje, że przechowuje jabłka w przechowalni, stara się sprzedawać je na bieżąco zaraz po zbiorach.

Blisko 57 proc. ankietowanych od wielu lat w przechowalnictwie pozbiorczo stosuje 1-MCP. 32 proc. badanych przyznaje, że nie stosuje nowoczesnych technologii w przechowalnictwie, ponieważ są zbyt drogie. Blisko 10 proc. respondentów korzystało z pozbiorczego prysznicowania jabłek fungicydem.

Nieprzewidywalność cen

33 proc. ankietowanych sadowników jest zdania, że w sezonie przechowalniczym 2019/20 powtarzały się głównie problemy z utrzymaniem jędrności. 24 proc. respondentów twierdzi, że duże straty w przechowalnictwie powodowała gorzka plamistość podskórna, szczególnie w przypadku Jonagoldów i Szampiona. 13 proc. badanych przyznaje, że oparzelizna powierzchniowa była mniej spotykana niż w poprzednich latach. Blisko 10 proc. ankietowanych twierdzi, że dość duży odsetek jabłek trafił do przemysłu z powodu gorzkiej zgnilizny.

Czy sadownicy planują inwestycje w przechowalnictwo? 57 proc. badanych nie planuje inwestycji w przechowalnictwo. Jedynie 21 proc. badanych zamierza modernizować i unowocześniać swoje obiekty. Ponad 11 proc. ankietowanych planuje budowę nowych obiektów przechowalniczych oraz unowocześnienie istniejących już chłodni.

W ocenie sadowników (80 proc. ankietowanych), największym zagrożeniem w inwestowaniu w przechowalnictwo są niskie ceny jabłek i nieprzewidywalność cen wiosną. Ponad 14 proc. badanych zwraca uwagę również, na wysokie ceny prądu i widmo ich podwyżek. Ponad 7 proc. respondentów jest zdania, że koszty budowy, modernizacji i serwisowania obiektów przechowalniczych stają się coraz droższe.

Ofertę środków do produkcji oraz narzędzi i urządzeń przydatnych w przechowalnictwie owoców i warzyw znajdziesz w serwisie Giełda Rolna!