Ceny malin w skupach wzrosną?www.sadyogrody.pl - 29 czerwca 2022 10:07


Rynek malin budzi duże oczekiwania. Zapytaliśmy dr Pawła Kracińskiego z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW, jak wygląda sytuacja na rynku malin do przetwórstwa.

Rozpoczyna się właśnie skup malin do przetwórstwa i powoduje duże emocje tak u producentów, jak i przetwórców. Do punktów skupu i chłodni trafiają niewielkie dostawy tych owoców, gdyż zbiory rozpoczęły się zaledwie kilka dni temu.

Ceny skupu malin 2022

Z czego wynikają te emocje?

Oczywiście z cen. Rynek malin budził duże oczekiwania producentów i wszystko wskazuje na to, że tegoroczny sezon również – podobnie jak ubiegłoroczny, będzie rekordowy. Emocje wynikały z tego, że pierwsze cenniki za maliny, zgodnie z notowaniami SGGW w Warszawie, wynosiły 12,00-15,00 zł/kg i były znacznie niższe niż oczekiwania rolników. W związku z tym, zaprzestali dostaw i przetwórcy musieli zweryfikować swoje cenniki do obecnego poziomu 15,00-19,00 zł/kg.

Jaka cena malin w skupach?

Czyli producenci wywarli presje na przetwórcach?

No można tak powiedzieć, ale w innych warunkach ta presja by nie zadziałała. W obecnym sezonie, podobnie jak w poprzednim, obserwuje się duże zainteresowanie przetworami z malin. Praktycznie nie było zapasów ubiegłorocznych, a więc przetwórcy, którzy chcą zakupić owoce, by potem sprzedać przetwory, muszą konkurować o surowiec. Stąd szybki wzrost cen.

Czy możemy spodziewać się dalszych wzrostów?

Miejmy świadomość, ze tegoroczne pierwsze ceny skupu są o 25% wyższe w porównaniu do ubiegłorocznych, a więc startujemy z wysokiego poziomu. Sytuacja na rynku malin jest – trudno znaleźć inne słowo, szalona więc możliwe są wzrosty. Pytanie tylko, na ile będą skłonni ryzykować przetwórcy, którzy kupują za pożyczone pieniądze, a nie mają pewności na sprzedaż z zyskiem. Wydaje się jednak, że na początku sezonu ceny będą wysokie i utrzyma się w najbliższym czasie tendencją wzrostowa.

A jak Pan przewiduje koniec sezonu?

Tu już nie mam takiej pewności. Wszystko zależeć będzie od plonów. Jeśli będą dobre, to po pierwszych wzrostach i zakupieniu pewnej ilości owoców sytuacja może się odwrócić. Ale nie przesądzam, bo jeśli utrzyma się nadal tak wysokie zapotrzebowanie na rynkach zagranicznych, a za nim będą szły gwarancje zakupu (i pieniądze) to scenariusz może być inny.

Czy idą zatem dobre czasy dla producentów malin ?

Tu odpowiem stanowczo – nie. W owocach miękkich sytuacja szybko się może zmieniać. W 2020 ceny skupu za maliny w I klasie jakości, wynosiły przeciętnie 4,75 zł/kg, a w 2019 4,50 zł/kg (źródło: IERiGŻ-PIB), czyli prawie 4 – razy mniej. Te dwa sezony dobrych cen dadzą impuls do wzrostu produkcji i to nie tylko w Polsce. Z drugiej strony odbiorcy też mogą znaleźć zamienniki dla przetworów z malin.

Dziękuję za rozmowę!