• Sytuacja na rynku borówki wysokiej jest w tym roku trudna; zbiory w Polsce zbiegły się w czasie sezonu zbiorów za granicą, co spowodowało drastyczny spadek cen owoców deserowych
  • Obecna produkcja borówki w Polsce szacowana jest na około 40 tys. ton, i będzie rosła przez najbliższe lata - zauważają eksperci
  • Obecnie za borówki na rynku deserowym można otrzymać najczęściej 9,00-11,00 zł/kg - w zależności od odbiorcy i jakości owoców

Jaka sytuacja panuje na rynku borówek amerykańskich?

W tym roku, po raz pierwszy w takiej skali, nastąpiło załamanie cen płaconych za borówkę amerykańską. W minionym tygodniu stawki obniżyły się do poziomu 5,00-6,00 zł/kg za owoce deserowe. We wcześniejszych latach obniżki w szycie sezonu były obserwowane, ale nigdy nie były tak drastyczne. Specjaliści od lat ostrzegali, że kiedyś nastąpi przesycenie rynku w obliczu rosnącej produkcji w kraju i nie tylko.

Czyli rosnąca produkcja borówki była przyczyną załamania rynku?

Rosnąca produkcja borówki, mimo ostrzeżeń, że rynek ma ograniczoną pojemność, jest głównym czynnikiem powodującym obniżkę cenników. Od lat obserwujemy systematyczny wzrost nasadzeń. Obecna produkcja borówki w Polsce szacowana jest na około 40 tys. ton, i będzie rosła przez najbliższe lata, gdyż młode plantacje wchodzą w pełnię owocowania.

W tym roku, nałożyło się jednak kilka innych czynników. Po pierwsze klimat opóźnił zbiory borówek na południu Europy, a jednocześnie upały w Polsce spowodowały przyśpieszenie dojrzewania odmian wczesnych i średnich co spowodowało ‘rynkową’ trudną do sprzedania nadpodaż i w jej wyniku gwałtowny spadek cen. Owoców nie było gdzie zbyć, gdyż na zachodnioeuropejskich rynkach znajdowały się jeszcze jagody z południowych krajów. Trudniej też eksportować do Wielkiej Brytanii, która była ważnym rynkiem zbytu polskich owoców. Podsumowując - obecne obniżenie cen, było sygnałem i zapowiedzią tego co może, lub niemal na pewno, będzie nasz czekać w kolejnych sezonach. Powinno to być sygnałem dla nowych producentów lub tych którzy chcą zwiększyć areał uprawy, aby zastanowili nad potencjalnymi inwestycjami w nasadzenia borówki amerykańskiej.

Rynek borówki podnosi się

Jak obecnie kształtują się ceny borówki?

Obecnie za borówki przeznaczane na rynek deserowy można otrzymać najczęściej 9,00-11,00 zł/kg - w zależności od odbiorcy i jakości owoców. Ceny wzrosły więc w porównaniu do poprzedniego tygodnia, ale nadal nie są to stawki satysfakcjonujące plantatorów.

Czy borówki są chętnie kupowane przez zakłady przetwórstwa?

Przetwórstwo również skupuje część jagód, ale  kierunek ten ma znacznie mniejsze znaczenie w porównaniu do rynku deserowego. Ceny oferowane przez przetwórstwo są oczywiście niższe niż na rynek deserowy, co wynika m.in. z niższych wymagań jakościowych.

 

Borówki - dodaj ofertę sprzedaży na giełdarolna.pl!