Według USDA produkcja pomarańcz w Brazylii w sez. 2020-2021 ukształtować się może na poziomie 16,9 mln t, co oznacza wzrost o 14% r/r wobec spadku aż o 23% r/r w sez. 2019-2020. Odnotowany brak opadów i wysokie temperatury we wrześniu i październiku w Brazylii ograniczyły jednak potencjał produkcyjny tych owoców w 2021. Oznacza to, że brazylijskie zbiory mogą być niższe o ok. 12% w porównaniu do sez. 2018-2019. Wzrost zbiorów sprawi, że produkcja soku pomarańczowego (Brazylia jest jego największym producentem i eksporterem na świecie), w ekwiwalencie soku zagęszczonego (brix 65o), w sez. 2020-2021 zwiększy się o blisko 20% r/r do 1,16 mln t.

Jednak wskutek zdecydowanie niższych (-57% r/r) zapasów początkowych, brazylijska podaż nie będzie istotnie wyższa niż w sezonie poprzednim. USDA zakłada, że eksport zagęszczonego soku pomarańczowego z Brazylii w sez. 2020-2021 utrzyma się na zbliżonym poziomie jak przed rokiem. Większa podaż soku pomarańczowego w Brazylii przy wciąż niskim kursie brazylijskiego reala w stosunku do USD oraz EUR ujemnie wpłynie na jego ceny w najbliższych miesiącach. Niemniej, spadki mogą nie być istotne, zwłaszcza że w kierunku spadku światowej podaży oddziaływać będzie mniejsza produkcja soku w USA. Według USDA, zbiory pomarańcz na Florydzie w sez. 2020-2021 ukształtować się mogą na poziomie 56 mln skrzynek tj. o 17% mniejszym niż w sez. 2019-2020.

Spadki cen łagodzić może zwiększony popyt na świecie. W 2020 odnotowano wzrost popytu na soki i pomarańcze świeże z uwagi na światową pandemię COVID-19. Według USDA w 2020 odnotowano pierwszy od 2010 wzrost spożycia soków, gdyż konsumenci w większym stopniu kupowali produkty o właściwościach prozdrowotnych, w tym produkty zawierające witaminę C.

Ceny pomarańcz świeżych

Według Eurostatu produkcja pomarańcz w Hiszpanii i we Włoszech (dwaj najwięksi producenci w UE) w 2020 będzie wyższa o 9,4% r/r, po spadku o 6,8% r/r w 2019. Ubiegłoroczne spadki podaży były jednym z czynników, które wpłynęły na wzrosty cen tych owoców w 2020. Dynamika cen przyspieszyła po wybuchu pandemii, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na cytrusy w Europie. Według Eurostatu wartość hiszpańskiego eksportu pomarańcz w 1-3q20 wzrosła o 9,0% r/r, a włoskiego o blisko 5% r/r.

Według danych monitoringu cen MRiRW przeciętna hurtowa cena pomarańcz w Polsce w listopadzie była wyższa o 26% r/r. Z uwagi na większe zbiory w UE, presja cenowa na rynku pomarańcz świeżych może zmniejszyć się. W pierwszych miesiącach 2021 wciąż może występować efekt zwiększonego popytu wskutek wzrostu zakażeń koronawirusem w Europie. Niemniej, z uwagi na przyzwyczajenie się konsumentów do pandemii, efekt ten może być mniejszy niż w 1h20.